EZK ondersteunt regionale MKB-deals

 

Gemeenten en provincies met regionale initiatieven ter ondersteuning van het mkb, zogenaamde MKB-deals, kunnen een beroep doen op subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Mkb’s laten doen waar ze goed in zijn: ondernemen

In het vorig jaar gepresenteerde MKB-Actieplan sprak staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de ambitie uit om “het gehele MKB te laten doen waar ze goed in zijn: ondernemen.” Om dat te kunnen waarmaken, kwam ze in het plan met een groot aantal acties, onderverdeeld in thema’s. Deze thema’s (menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, innovatie, internationaal ondernemen, regelgeving, fiscaliteit en samenwerken met regio’s) zijn elk van invloed op het dagelijks streven van mkb’s naar het versterken van concurrentiekracht. Om regionale initiatieven, die het mkb hierbij willen helpen, te steunen gaat binnenkort het programma MKB-deals van start.

Opzet van het programma

Het programma wil, via het afsluiten van zogenaamde MKB-deals, de regio ondersteunen bij activiteiten om het brede MKB te versterken. In een MKB-deal worden afspraken vastgelegd over wat de gemeente of provincie concreet gaat doen. EKZ stelt kennis beschikbaar, overzicht van rijksbrede beleidsprogramma’s en faciliteert contacten met andere regio’s. Daarnaast wordt via het Provincie- of Gemeentefonds geld aan gemeenten en provincies beschikbaar gesteld. Deze bijdrage heeft een omvang van 100.000 tot 400.000 euro (inclusief eventueel compensabele BTW).

Voorwaarden voor MKB-deals

Belangrijkste voorwaarde om gebruik te maken van dit programma is dat de MKB-deal moet voorzien in een aantoonbare behoefte van het mkb. ‘Vraagsturing en actieve betrokkenheid vanuit het regionale mkb is essentieel’ volgens het programma. De regio kan commitment tonen door de wijze van financiering. Onze conclusie is dat ondersteuning middels MKB-deal vooral kansrijk is voor regio’s die goed zijn geïntegreerd met hun mkb’s en al goede stappen hebben gezet met regionale ondersteuningsplannen. Provincies en gemeenten kunnen voorstellen voor een MKB-deal uiterlijk 20 november 2019 indienen.

Meer weten over MKB-deals?

PNO Consultants is sterk ingevoerd in de Nederlandse regio’s. Wij hebben intensieve contacten met zowel regionale overheden als mkb’s. Overweegt u MKB-deals om uw regionale initiatief een extra boost te geven? Neem dan eens contact op met een PNO-vestiging in uw regio. Stuur ons een berichtje en wij zorgen dat u snel in contact komt.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement