Subsidie flexibel mbo voor mbo-instellingen die samenwerken

 

Veel mbo-instellingen zijn druk bezig met het vernieuwen van hun onderwijsaanbod. Bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar volwassenenonderwijs. Mbo-instellingen die samenwerken, kunnen tot en met 1 oktober gebruikmaken van de Subsidieregeling Flexibel Beroepsonderwijs Derde Leerweg, ook bekend als ‘flexibel mbo’.

Doel van de subsidieregeling

Behalve scholing voor jongeren moeten ook werkenden en werkzoekenden hun kennis op peil houden. Het huidige aanbod van mbo-onderwijs voor volwassenen is te beperkt, zo vindt het kabinet. De subsidie flexibel mbo is bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. Bij die ‘derde leerweg’ gaat het om diplomagerichte opleidingen waarvoor onderwijsinstellingen een officiële diploma-erkenning moeten aanvragen bij DUO. De derde leerweg is een andere, flexibelere leerweg dan de beroepsbegeleidende of beroepsopleidende leerweg. Alleen (publieke en private) mbo-instellingen kunnen de subsidie aanvragen. Belangrijk is dat zij openstaan voor samenwerking en krachtenbundeling, want dat zijn belangrijke subsidievoorwaarden.

De regeling verstrekt twee soorten subsidies:

1) Subsidie voor ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s

Mbo-instellingen kunnen deze ‘ontwikkelsubsidie’ aanvragen voor het gezamenlijk ontwikkelen van een onderwijsprogramma. De belangrijkste subsidievoorwaarden:

 • Een samenwerkingsverband dat bestaat uit meerdere mbo-instellingen (minimaal één publieke en één private mbo-instelling) moet de subsidieaanvraag indienen.
 • De samenwerking moet gericht zijn op een nieuw te ontwikkelen onderwijsprogramma voor één of meer beroepsopleidingen in de derde leerweg (specifiek voor werkenden en werkzoekenden).
 • Mbo-instellingen moeten het nieuwe onderwijsprogramma ontwikkelen in afstemming met relevante partners in de betreffende regio (zoals centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s en/of UWV).

De subsidie bedraagt maximaal 500.000 euro per samenwerkingsverband. De subsidie ‘flexibel mbo’ is alleen bestemd voor de mbo-instellingen die deelnemen aan het samenwerkingsverband (dus niet voor eventuele andere partijen). Zij kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het gezamenlijk ontwikkelen van een modulair onderwijsprogramma voor werkenden en werkzoekenden voor een mbo-opleiding, dat gericht is op het behalen van een diploma en tegemoet komt aan de wensen van werkgevers die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie.

2) Startsubsidie voor nieuwe samenwerkingen

Naast de ontwikkelsubsidie kunnen mbo-instellingen ook een startsubsidie aanvragen. Deze subsidie bedraagt 10.000 euro en is bedoeld voor de ‘opstartfase’: het vormen van een nieuw samenwerkingsverband van mbo’s, inclusief overleg met regionale partijen, om te werken aan een breed gedragen plan voor het ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor een of meer beroepsopleidingen.

Aanvragen van flexibel mbo subsidie

Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële aanvraagrondes:

 • Voor de ontwikkelsubsidies zijn er nog twee rondes. De huidige ronde staat open tot en met 1 oktober 2020. Daarna volgt er nog één ronde die sluit op 1 oktober 2021. Per ronde worden alle aanvragen onderling vergeleken; de beste voorstellen krijgen subsidie.
 • Voor de startsubsidies geldt een afwijkende systematiek: mbo-instellingen kunnen deze alleen nog aanvragen in 2020 zolang het jaarbudget reikt (wie het eerst komt, het eerst maalt).

Wat kan PNO voor u doen?

Veel mbo-instellingen oriënteren zich op het vernieuwen van hun onderwijsaanbod. En dat is ook nodig, gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo neemt het aantal mbo-studenten af, en groeit de vraag naar mbo-onderwijs ‘op maat’ voor volwassenen. Ook andere ontwikkelingen vragen om een herbezinning op het onderwijsaanbod, zoals de kabinetsplannen voor de persoonlijke scholingsbudgetten (het ‘STAP-budget’). PNO heeft ruime ervaring met subsidies voor onderwijsinstellingen. De onderwijsexperts van Nehem, onderdeel van de PNO Groep, vertellen u alles over de kansen voor uw organisatie. Bijvoorbeeld via de bovenstaande subsidies voor flexibel mbo. Meer weten? Bel 088-838 1381 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement