Subsidie voor mbo-instellingen die krachten bundelen: flexibel mbo

 

Veel mbo-instellingen zijn druk bezig met het vernieuwen van hun onderwijsaanbod. Bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar volwassenenonderwijs. Sinds deze maand kunnen mbo-instellingen gebruikmaken van de nieuwe Subsidieregeling Flexibel Beroepsonderwijs Derde Leerweg (ook bekend als ‘flexibel mbo’).

Doel van de subsidieregeling

Niet alleen jongeren hebben behoefte aan scholing: ook werkenden en werkzoekenden moeten hun kennis op peil houden. Het huidige aanbod van mbo-onderwijs voor volwassenen is te beperkt, zo vindt het kabinet. Met deze nieuwe subsidieregeling moet daar verandering in komen. De plannen waren al eerder aangekondigd. Medio september werd de subsidieregeling ‘flexibel mbo’ officieel gepubliceerd, iets later dan oorspronkelijk gepland.

Subsidie voor mbo-instellingen

De nieuwe subsidieregeling is bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. Bij die ‘derde leerweg’ gaat het om diplomagerichte opleidingen (waarvoor onderwijsinstellingen een officiële diploma-erkenning moeten aanvragen bij DUO). Alleen (publieke en private) mbo-instellingen kunnen de subsidie aanvragen. Belangrijk is dat zij openstaan voor samenwerking en krachtenbundeling, want dat zijn belangrijke subsidievoorwaarden.

De regeling verstrekt twee soorten subsidies:

1) Subsidie voor ontwikkelen van onderwijsprogramma’s

Mbo-instellingen kunnen deze ‘ontwikkelsubsidie’ aanvragen voor het gezamenlijk ontwikkelen van een onderwijsprogramma. De belangrijkste subsidievoorwaarden:

  • Een samenwerkingsverband dat bestaat uit meerdere mbo-instellingen (minimaal één publieke en één private mbo-instelling) moet de subsidieaanvraag indienen.
  • De samenwerking moet gericht zijn op een nieuw te ontwikkelen onderwijsprogramma voor één of meer beroepsopleidingen in de derde leerweg (specifiek voor werkenden en werkzoekenden).
  • Mbo-instellingen moeten het nieuwe onderwijsprogramma ontwikkelen in afstemming met relevante partners in de betreffende regio (zoals centrumgemeenten van arbeidsmarktregio’s en/of UWV).

De subsidie kan oplopen tot 500.000 euro per samenwerkingsverband. De subsidie ‘flexibel mbo’ is alleen bestemd voor de mbo-instellingen die deelnemen aan het samenwerkingsverband (dus niet voor eventuele andere partijen). Zij kunnen bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor het gezamenlijk ontwikkelen van een modulair onderwijsprogramma voor werkenden en werkzoekenden voor een mbo-opleiding, dat gericht is op het behalen van een diploma en tegemoet komt aan de wensen van werkgevers die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie.

2) Startsubsidie voor nieuwe samenwerkingen

Naast de ontwikkelsubsidie kunnen mbo-instellingen ook een startsubsidie aanvragen. Deze subsidie bedraagt 10.000 euro en is bedoeld voor de ‘opstartfase’: het vormen van een nieuw samenwerkingsverband van mbo’s, inclusief overleg met regionale partijen, om te werken aan een breed gedragen plan voor het ontwikkelen van een onderwijsprogramma voor een of meer beroepsopleidingen.

Aanvragen van de flexibel mbo subsidie

Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële aanvraagrondes:

  • Voor de ontwikkelsubsidies komen er in totaal vier rondes. De eerste staat open tot en met 15 oktober 2019. Daarna volgen nog drie rondes die sluiten op 1 april 2020, 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021. Per ronde worden alle aanvragen onderling vergeleken; de beste voorstellen krijgen subsidie.
  • Voor de startsubsidies geldt een afwijkende systematiek: mbo-instellingen kunnen deze alleen aanvragen in 2019 en 2020. Dit kan doorlopend, zolang het jaarbudget reikt (wie het eerst komt, eerst maalt).

Wat kan PNO voor u doen?

Veel mbo-instellingen oriënteren zich op het vernieuwen van hun onderwijsaanbod. En dat is ook nodig, gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo zal het aantal mbo-studenten afnemen, en groeit de vraag naar mbo-onderwijs ‘op maat’ voor volwassenen. Ook andere ontwikkelingen vragen om een herbezinning op het onderwijsaanbod, zoals de kabinetsplannen voor de persoonlijke scholingsbudgetten (het ‘STAP-budget’). PNO heeft ruime ervaring met subsidies voor onderwijsinstellingen. Onze experts van Team Scholing & Arbeid vertellen u alles over de kansen voor uw organisatie. Bijvoorbeeld via de bovenstaande subsidies voor Flexibel MBO. Meer weten? Bel 088-838 1381 of stuur een bericht:Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

* = verplicht veld.

Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons Privacy Statement