Groente- en fruitsector krijgt vernieuwde GMO-subsidie

Telersverenigingen in de groente- en fruitsector zijn ongetwijfeld bekend met de GMO-regeling. Populair was die niet, en er kwam steeds meer kritiek (‘te streng, te bureaucratisch’). Daarom start binnenkort de gloednieuwe subsidieregeling ‘Sectorale interventie Groenten & Fruit’ (SIG&F). Met meer aandacht voor milieu, duurzaamheid en onderzoek. En nieuwe spelregels die de regeling beter toegankelijk moeten maken.

Achtergrond: EU-gelden voor de landbouwsector

De Europese Unie heeft aanzienlijke budgetten gereserveerd voor de Europese landbouwsector. De subsidies maken onderdeel uit van het ‘Gemeenschappelijk Landbouwbeleid‘ (GLB). De EU bepaalt daarvoor de hoofdregels. Elke lidstaat werkt die uit tot nationale subsidieregelingen. In Nederland verloopt de subsidieverdeling vooral via Agentschap RVO en provinciale ‘loketten’.

De komende tijd gaat het GLB-subsidiebeleid flink veranderen. Zo start in oktober de nieuwe SIG&F-subsidie (voluit: Subsidie sectorale interventie groenten & fruit), de opvolger van de nu bijna afgelopen GMO-subsidie (Gemeenschappelijke Marktordening). Het gaat daarbij om subsidiegelden voor belangrijke organisaties binnen de Nederlandse groente- en fruitsector.

Doelgroep: wie kan de SIG&F-subsidie aanvragen?

De nieuwe SIG&F-subsidie kan alleen worden aangevraagd door erkende producentenorganisaties (PO) in de groente- en fruitsector. Dus net als bij de GMO-regeling.
Telersverenigingen die nog niet zijn erkend kunnen pas subsidie aanvragen nadat zij met succes een officiële PO-erkenning hebben aangevraagd. Het aanvragen van die erkenning is alleen mogelijk voor organisaties die: a) zijn opgericht door producenten van groenten en/of fruit, b) bestaan uit minstens 10 leden, en c) de hele productie verkopen van alle leden, voor een afzetwaarde van minimaal 25 miljoen euro per jaar.

Ter indicatie: het aanvraagtraject van de verplichte erkenning duurt ongeveer 4 maanden (van aanvraag tot beschikking). En voor alle duidelijkheid: individuele telers kunnen zelf dus géén aanvragen indienen voor de SIG&F-subsidie of voor een PO-erkenning. Zij kunnen zich het beste aansluiten bij een erkende producentenorganisatie (zie deze lijst).

Projecten: waarvoor is de subsidie bedoeld?

Producentenorganisaties in de groente- en fruitsector kunnen de SIG&F-subsidie aanvragen voor het opstellen van een eigen Operationeel Programma (OP). Dit is een meerjarenplan met de doelen, activiteiten en projecten van de PO. De subsidie vergoedt doorgaans 50% van de kosten en wordt uitgekeerd per uitvoeringsjaar. Soms zijn er ook verhoogde percentages van toepassing.

Een paar voorbeelden van subsidiabele activiteiten:

 • Investeringen in kwaliteitszorgsystemen (bijvoorbeeld innovatief sorteren door camera’s)
 • Nieuwe tracering- en certificeringssystemen (van bijvoorbeeld MVO en Skal)
 • Kwaliteitsverbeteringen van producten in de keten (slimme logistiek, meer duurzaamheid)
 • Advisering en opleidingen (bijvoorbeeld gericht op kwaliteitszorg of milieubewustzijn)
 • Oogst- en productieverzekeringen (in verband met slecht weer, ziektes en plagen)
 • Investeringen in biologische teelt of in klimaatadaptatie (zoals LED-belichting).

Verder van belang: handreikingen, tips, deadline

De SIG&F-regeling wordt eenvoudiger dan de GMO-voorganger, zo belooft RVO. Anderzijds kent de nieuwe regeling ook aanscherpingen: zo moeten producentenorganisaties 15% van hun PO-budget inzetten voor ‘milieu en klimaat’ en 2% voor ‘onderzoek’.

Verder van belang: een Operationeel Programma moet starten op of na 1 januari 2023. Organisaties met een OP dat al ‘loopt’ hebben de keuze: zij kunnen hun huidige OP omzetten naar de nieuwe SIG&F-regeling, óf voortzetten onder de huidige GMO-regeling.

Het aanvragen van de SIG&F-subsidie is mogelijk van 17 oktober tot en met 15 november 2022 (12:00 uur). Telersverenigingen die hulp zoeken bij het opstellen van een SIG&F-aanvraag of bijbehorende projectdocumentatie kunnen een beroep doen op de ruime expertise van PNO. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een kort bericht via het contactformulier hieronder.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement