Goede plannen gezocht voor CO2-reductie in de industrie

Het is een van onze belangrijkste klimaatdoelstellingen: het verminderen van de CO2-uitstoot bij de industrie. In de industrie-sector bestaan er vele initiatieven op dit gebied. De overheid wil helpen bij het versnellen van de beste initiatieven, onder andere via een nieuwe subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, die binnenkort van start gaat. De verwachte belangstelling zal groot zijn en daarom meldt PNO nu vast de eerste details.

Subsidie waarvoor?

De subsidie is bedoeld voor projecten die zich richten op het verminderen van de CO2-uitstoot in de industrie. Bijvoorbeeld door gebruik van alternatieve grondstoffen, nieuwe productietechnieken, nieuwe energie-infrastructuur, of via CO2-afvang en hergebruik (CCU). Er zijn ook kansen voor goede projecten op basis van bestaande, maar niet-gangbare technieken.

Om voor subsidie in aanmerking te komen is het van belang dat het project:

  • wordt uitgevoerd als pilot of demonstratieproject;
  • zal leiden tot een forse CO2-reductie bij de industrie;
  • gunstig scoort qua kosten per vermeden ton CO2-uitstoot;
  • nog in 2018 kan worden gerealiseerd.

De subsidie biedt mooie kansen voor bijvoorbeeld de energie-intensieve procesindustrie. Belangrijk is verder dat de subsidie kan worden aangevraagd door individuele bedrijven. Samenwerking is hier dus niet vereist. De verdere subsidievoorwaarden zullen bekend worden gemaakt als de regeling officieel is gepubliceerd in de Staatscourant.

Belangstelling?

Begin mei zal de subsidieregeling gereed zijn en kunnen er aanvragen worden ingediend. Snelle actie is dan vereist: het gaat om een eenmalige subsidieronde die werkt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. PNO kan u helpen bij een tijdige start en het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag. Meld uw plannen dan zo spoedig mogelijk bij onze energie-experts. Zij kunnen u adviseren over welke subsidieregeling het beste aansluit op uw plannen, want er zijn ook andere regelingen voor bijvoorbeeld CO2-opslag, duurzame energieproductie of demonstratieprojecten.