Helpt u mee het onderwijs te innoveren?

Strategische partnerschappen, ofwel internationale samenwerkingsprojecten vormen een belangrijk onderdeel van Key Action 2 ‘Cooperation for innovation and the exchange of good practices’ van het programma Erasmus+ voor onderwijs, jeugd en sport.

In het kader van dit actieprogramma verstrekt Erasmus+ subsidie aan projecten die bijdragen aan innovatie en verbetering van opleiding en onderwijs. Ze kunnen betrekking hebben op het primair en voortgezet onderwijs (po/vo), mbo, hoger onderwijs (ho) en op volwasseneneducatie (ve). Elk jaar is er één call (oproep) om aanvragen in te dienen. Twijfelt u nog of u in 2018 een aanvraag gaat indienen? Dan kan onderstaande informatie u wellicht over de streep trekken.

1. Hoge slaagkans

In 2017 hebben alle Strategische partnerschappen die de kwaliteitsdrempel (in subsidiejargon: threshold) hebben gehaald – binnen de onderdelen po/vo, mbo en ve – subsidie verkregen. Het slagingspercentage was dus 100%! En dat niet alleen, binnen de onderdelen mbo en ve is ook nog eens veel budget onbenut gebleven. We weten allemaal dat tijd kostbaar is, en dat het verschrikkelijk teleurstellend is als een subsidieaanvraag niet wordt gehonoreerd. Die kans is hier echter kleiner dan bij welk ander subsidieprogramma ook! Als u een aanvraag opstelt die voldoende kwaliteit heeft (de threshold haalt), dan bent u vrijwel zeker van subsidie.

2. Budgetverhoging in 2018

In 2017 was in Nederland meer dan 15 miljoen euro beschikbaar voor Strategische partnerschappen. Het totale budget wordt in 2018 nog eens met 10% verhoogd. Dit is dan ook hét moment om een aanvraag in te dienen!

3. Vereenvoudiging voor scholen (po/vo)

In 2018 wordt een nieuw soort partnerschap geïntroduceerd, namelijk de ‘School Mobility Partnerships’. Dit is een projecttype waar mobiliteit van leerlingen en docenten centraal staat. Het project moet een inhoudelijke component hebben en gericht zijn op ‘school development’. Het aanvraagformulier dat bij dit projecttype hoort, is in vergelijking tot de andere partnerschappen erg eenvoudig gemaakt.

Concurrentie Erasmus+

Een kleine kanttekening moeten we wel maken: de slaagkans blijft uiteraard sterk afhankelijk van het aantal geïnteresseerden. Hoe meer aanvragen, hoe groter de concurrentie. Het blijft dus belangrijk om een zo goed mogelijk project met dito aanvraag in te dienen.

De deadline voor het aanvragen van Erasmus+ subsidie voor Strategische partnerschappen is 21 maart 2018. Neem dus snel contact met ons op als u interesse heeft.