Hoe vaak (her)ijkt u uw strategie?

De tijd dat bedrijven vijf jaar of langer vooruit konden plannen ligt ver achter ons. Zelfs markten die van oorsprong hyperstabiel waren zijn dat vandaag de dag niet meer. Nieuwe technologieën bieden kansen, disruptieve innovaties vormen bedreigingen. Belangrijk dus om de vinger aan de pols te houden. Met ‘Innovation Calibration’ van PNO Consultants weet u zeker dat u op het juiste spoor blijft.

Beïnvloedende factoren in kaart brengen

Tal van factoren zijn van invloed op hoe een markt en de spelers daarin zich ontwikkelen. Interne factoren die iets zeggen over de relatieve kracht van een organisatie, zoals innovativiteit, marktaandeel en kerncompetenties. Maar ook externe factoren, die door de spelers in een markt als gegeven moeten worden beschouwd omdat ze niet (of maar moeilijk) kunnen worden beïnvloed. Hierbij kunt u denken aan de concurrentiedynamiek in een markt, transformatie door volledig nieuwe technologiegedreven businessmodellen, de algemene winstgevendheid en beschikbaarheid en recycling van grondstoffen.

Blinde vlek en trots

Voor wie al een tijdje meegaat in zijn/haar markt zal het in kaart brengen van al deze factoren in beginsel niet moeilijk lijken. Wie weet tenslotte beter wat er speelt in de markt? Toch zijn er redenen waarom ‘hulp van buitenaf’ sterk wordt aanbevolen. Zo zien wij regelmatig dat ondernemers bij het maken van hun eigen strategische analyse voor de hand liggende zaken over het hoofd zien. Meestal gaat het dan om onderwerpen die als vanzelfsprekend worden beschouwd, en daardoor in de analyse niet worden meegenomen of worden ondergewaardeerd. Zo’n blinde vlek heeft vrijwel iedereen die zijn of haar markt goed kent. Daarnaast hebben veel ondernemers nog wel eens de neiging om zaken rooskleuriger voor te stellen dan zij in werkelijkheid zijn. Bijvoorbeeld vanuit de gedachte dat “we zulke bedreigingen wel vaker hebben overwonnen” of gewoon vanuit een zekere (en natuurlijk terechte!) trots.

Paradox van groeiende informatievoorziening

Er doet zich de vreemde situatie voor dat, hoewel informatie in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar komt, dit niet automatisch leidt tot meer inzicht. Integendeel: het wordt alleen maar lastiger om door het bos te bomen te blijven zien. In de praktijk zorgt dit er vaak voor dat waardevolle informatie over het hoofd wordt gezien. Gewoon omdat men niet op de hoogte is van het bestaan, of de tijd niet heeft de overvloed aan informatie goed te analyseren.

Met ‘Innovation Calibration’ blijft u op het juiste spoor

Elke ondernemer zou zich minstens eenmaal per jaar moeten afvragen welke route en afslagen hij of zij moet nemen. Om daarbij te helpen heeft PNO Innovation Calibration ontwikkeld. Deze methode voorziet in een grondige, bij voorkeur structurele analyse van visie, strategie, product-marktcombinatie of andere strategische eenheid. Onze ervaren consultants toetsen uw visie en strategie aan actuele feiten en trends. Daarbij maken we gebruik van de kennis en ervaring van relevante vertegenwoordigers uit uw bedrijf. Met behulp van een in eigen huis ontwikkeld kennissysteem, waarmee wereldwijd beschikbare informatie kan worden vergaard, geanalyseerd en geïnterpreteerd, en tools die een match tussen uw sterktes en potentiële innovatiestrategieën inzichtelijk maken, leveren wij u een helder, goed onderbouwd en – minstens zo belangrijk – objectief advies op, dat u helpt bij het maken van fundamentele keuzes.

Vrijblijvende afspraak

Wilt u weten of Innovation Calibration iets voor u is? Neem dan gerust contact met ons op. Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met u om een uitgebreide toelichting te geven.