Horizon 2020 ICT-subsidie voor grote variëteit aan onderwerpen

Met een snelheid die nauwelijks bij te benen is, dienen ICT-ontwikkelingen zich aan. Cybersecurity, blockchain technology, artifical intelligence, big data. Ze beheersen ons leven steeds meer en dit zal niet stoppen. Het zijn juist deze ontwikkelingen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zo vindt ook de Europese Commissie. Vanuit het Horizon 2020 ICT- programma stelt ze daarom subsidie beschikbaar voor deze en vele andere ICT-onderwerpen. Bent u ook bezig met baanbrekende ICT-oplossingen? Dan is het tijd om nu in actie te komen. De eerste deadlines zijn al in april.

Doel van Horizon 2020 ICT

Digitale technologieën ondersteunen innovatie en het concurrentievermogen door alle sectoren heen, spelen een cruciale rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en maken wetenschappelijke vooruitgang mogelijk in alle disciplines. De onderwerpen die in het Horizon 2020 ICT- Werkprogramma  aan bod komen, behandelen de ICT-technologie dan ook op een alomvattende manier. Van  technologieën voor digitalisering van de Europese industrie, High Performance Computing, Big Data en Cloud tot 5G en Next Generation Internet.  De activiteiten in het Werkprogramma blijven gericht op het stimuleren van meer ‘innovatie-oriëntatie’ om ervoor te zorgen dat de EU-industrie sterk blijft in deze kerntechnologieën die aan de basis staan van toekomstige waardeketens.

Horizon 2020 ICT-focusgebieden

Samen met onze klanten en relaties hebben wij het Werkprogramma ICT bestudeerd. We zien goede kansen voor het ontwikkelen van Europese samenwerkingsprojecten die technologische doorbraken mogelijk maken op gebieden als:

  • Blockchain and distributed ledger technologies for SMEs:

Blockchain en andere ‘distributed ledger technologies’ (DLTs) (decentraal gedistribueerd grootboek (database) van alle transacties georganiseerd in blokken) stellen partijen, die geografisch ver uit elkaar liggen of geen vertrouwen in elkaar hebben, in staat om informatie uit te wisselen op een peer-to-peer-basis met minder tot niet-bestaande centrale intermediairs. Naast bekende toepassingen in de financiële sector – denk aan bitcoins – zijn er ook op andere gebieden nieuwe ontwikkelingen.

  • Internet of Things (IoT):

IoT-technologieën en -toepassingen brengen fundamentele veranderingen teweeg in alle sectoren en zijn daarom een essentieel onderdeel van het Next Generation Internet. De uitdaging is om de volgende generatie IoT-apparaten en -systemen te ontwikkelen met verbeterde redeneermogelijkheden en rekenkracht.

  • Next generation internet – An Open Internet Initiative:

Dit initiatief is gericht op de ontwikkeling van een meer op de mens gericht internet ter ondersteuning van waarden van openheid, grensoverschrijdende samenwerking, decentralisatie, inclusiviteit en privacybescherming en de controle teruggeven aan de gebruikers om het vertrouwen in internet te vergroten.

  • Supporting the emergence of data markets and the data economy:

Het ontbreken van vertrouwde en veilige platforms en privacybewuste analysemethoden voor veilig delen van persoonlijke gegevens en bedrijfseigen / commerciële / industriële gegevens belemmert het creëren van een gegevensmarkt en gegevenseconomie door het delen van gegevens voornamelijk te beperken tot open gegevens.

Voor wie is Horizon 2020 ICT?

U kunt Horizon 2020 ICT- subsidie aanvragen als universiteit, onderzoeksinstelling, mkb en groter bedrijf. Vaak moet u wel onderdeel zijn van een samenwerkingsverband.

Meer weten?

Heeft u ideeën of plannen over bovengenoemde focusgebieden? Wilt u wellicht aanhaken bij een lopend project op een van deze gebieden? Of wilt u meer weten over  (een van) de andere onderwerpen binnen het Horizon 2020 ICT-programma?  Neem dan contact op met een van onze ICT-experts.