Nieuwe IMI-call moet ontwikkeling innovatieve medicijnen versnellen

Het Innovative Medicines Initiative (IMI) richt zich op de ontwikkeling en toegankelijkheid van nieuwe-generatie-medicijnen. IMI richt zich op de grote vraagstukken van onze gezondheidszorg die zowel van belang zijn voor de maatschappij als de (farmaceutische) industrie.

Drie onderwerpen

In samenwerking met de Europese Commissie stelt het IMI voor de volgende deadline circa 77 miljoen euro beschikbaar (waarvan de helft in-cash) voor drie prangende onderwerpen:

  • optimaliseren toekomstige behandeling van obesitas
  • opzetten van een voor onderzoekers toegankelijke bibliotheek van ‘druggable’ genen
  • voorspellen en identificeren van milieurisico’s door nieuwe medicijnen.

Behandeling van obesitas

Dit onderwerp heeft betrekking op het ontwikkelen van een database op basis waarvan een beter beeld kan worden verkregen van (subcategorieën) van obesitas. Het moet leiden tot een beter en vooral gemeenschappelijk begrip van obesitas, op basis waarvan de aandoening algemeen als ziekte kan worden erkend en effectievere communicatie kan worden bedreven met het oog op het belang van gewichtsverlies en -behoud.

Opzetten van een voor onderzoekers toegankelijke genenbibliotheek

Een van de frustraties in de medische wereld is dat er nog steeds onvoldoende kennis is van de relatie tussen genen en aandoeningen, met als gevolg dat nieuwe medicijnen minder snel kunnen worden ontwikkeld. Big data zal aan het verkleinen van dit probleem bijdragen, maar zover is het nog niet. Het IMI wil publiek-private samenwerkingen aanzetten tot de ontwikkeling van een genenbibliotheek die minimaal 1.000 genen bevat welke met behulp van kleine moleculen (dus geen grote biologische moleculen) kunnen worden aan- of uitgezet. Dit is vooral van belang voor onderzoek waar snel de functie van een bepaald gen moet worden bepaald. De resultaten zullen volledig openbaar zijn en mede daardoor leiden tot een veel efficiëntere en snellere kennisuitwisseling op dit gebied.

Voorspellen en identificeren van risico’s van nieuwe medicijnen

Momenteel vindt, bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, een uitgebreide analyse van de impact op het milieu alleen plaats als daartoe aanleiding is op basis van een ruwe risicoanalyse. Vaak is dit pas laat in het ontwikkeltraject, of de risicoanalyse vindt in het geheel niet plaats. Als gevolg van scherpere regelgeving maar ook om risico’s zoveel mogelijk te verkleinen wil het IMI onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om eerder in het ontwikkeltraject risico’s te in kaart te brengen.

Praktische informatie over deze IMI-subsidieronde

Vanuit de subsidieverstrekker wordt veel aanvullende informatie verstrekt aan partijen die aan één van deze oproepen gehoor willen geven. Voor ieder onderdeel van de IMI2 – Call 17 kunnen samenwerkingen van organisaties een aanvraag indienen, waarbij mkb’s met expertise in dit veld worden gestimuleerd om deel te nemen. De eerste-fase-aanvraag (een voorstel van maximaal 30 pagina’s) waarin u aangeeft waarom uw consortium en uw aanpak de beste is, moet uiterlijk 25 april zijn ingediend. Het tweede uitgebreidere voorstel (70 pagina’s) moet uiterlijk 7 november 2019 zijn ingediend (er wordt maar één preproposal uitgenodigd voor de tweede ronde voor ieder van bovengenoemde onderwerpen).

De Life Sciences & Health experts van ttopstart hebben ruime expertise op dit gebied en beschikken over een uitgebreid netwerk voor de vorming van samenwerkingsverbanden. Neem daarom gerust contact met hen op als u meer interesse heeft. Bel ons op 088–8381381 of stuur ons een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement