Inhouse-subsidiedesk levert optimaal rendement op

Organisaties met veel subsidieprojecten onderhanden hebben steeds meer moeite om aan alle compliance-eisen te voldoen. In toenemende mate maken zij daarom gebruik van de inhouse-subsidiedesk van PNO.

Wat is compliance?

Alvorens de inhouse-subsidiedesk nader toe te lichten, is het van belang eerst het begrip compliance uit te leggen. Met compliance wordt in het algemeen bedoeld dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In de subsidiewereld is het niet anders. Ook hier gelden tal van regels die nageleefd moeten worden, wil men ook daadwerkelijk subsidie uitbetaald krijgen. Regels waar organisaties niet altijd direct aan denken maar die voor een optimaal rendement van hun subsidieportfolio essentieel zijn om te volgen. ‘Subsidie-compliance’ is een vak op zich en vraagt om specialisten met kennis van zaken.

Wat levert een inhouse-subsidiedesk op?

Met een inhouse-subsidiedesk biedt PNO organisaties op locatie ondersteuning bij het financieel management van hun subsidieportfolio om de daadwerkelijke subsidie-inkomsten te optimaliseren. Concreet gaat het om de volgende zaken:

  • de stabiele aanwezigheid binnen de organisatie van een gespecialiseerde subsidiedesk met PNO compliance consultants
  • de flexibele inzet van aanvullende gespecialiseerde PNO consultants daar waar nodig
  • het aanbieden van schaalbare expertise en capaciteit zonder stijging van het aantal fte’s en/of de vaste kosten voor de klant
  • het voldoen aan alle wettelijke, administratieve en rapportageverplichtingen
  • het maximaliseren van de uitbetaling en voorkoming van terugbetaling van subsidies

Voor wie is het interessant?

Organisaties voor wie de inhouse-subsidiedesk interessant kan zijn, zijn ‘subsidie-intensieve’ bedrijven die zelf succesvol deelnemen aan veel (EU)-projecten en/of succesvol zijn in het verwerven van grote sommen subsidiegelden. Meer projecten en meer subsidies betekent echter ook hogere compliance-eisen en -risico’s, evenals de behoefte aan financiële projectmanagement-expertise en -capaciteit. Het voordeel van het aanbieden van de inhouse-subsidiedesk is dat organisaties zich kunnen blijven richten op hun technische en wetenschappelijk werk, terwijl PNO zorgt voor het administratieve en financiële beheer van de subsidieportfolio. Grote organisaties uit diverse sectoren, zoals de ICT, hightech en maakindustrie, maken gebruik van een PNO inhouse-subsidiedesk.

Meer weten?

Wilt u weten wat onze inhouse-subsidiedesk voor uw organisatie kan betekenen? Of wilt u vrijblijvend een afspraak hiervoor maken? Neem contact op met onze compliance-experts.