Innovatiebox-scan, komt u in aanmerking voor forfait?

Met de Innovatiebox wordt winst op innovaties met een bijzonder lage vennootschapsbelasting van 7% belast. Vaak wordt gedacht dat dit alleen voor grote bedrijven interessant is. Niets is minder waar. Naast de ‘reguliere’ innovatiebox, die geen opbrengstbeperking kent, is er namelijk ook het laagdrempelige innovatieboxforfait. Dit is bedoeld voor ondernemingen met een ‘kleine winst’ of nog beperkte innovatie-inspanningen. Snel weten of u in aanmerking komt? Met de Innovatiebox-scan weet u binnen 5 vragen of u kans maakt.

Reguliere innovatiebox of voor forfait kiezen?

Een optimale innovatiebox-vaststelling kan alleen tot stand komen op basis van diepgaand inzicht in uw innovatieactiviteiten. Het klopt dat een goede analyse en het opstellen van een aanvraag kennis en tijd vergen. Daar staat tegenover dat het belastingvoordeel op winst uit innovatie groot kan zijn. Is er echter sprake van een beperkte S&O-inspanning (Speur- en Ontwikkeling) dan kunt u ook gebruikmaken van het innovatieboxforfait. In dat geval is de werkwijze aanzienlijk eenvoudiger. Om in aanmerking te komen, is het namelijk niet nodig om in (voor)overleg te treden met de Belastingdienst.

Waarom het innovatieboxforfait?

Het innovatieboxforfait is vooral interessant voor bedrijven met een beperkte S&O-inspanning of met een beperkt winstniveau. Ook samenwerkingsverbanden kunnen hiervan gebruik maken. Met het forfait wil de overheid innovatie in het midden- en kleinbedrijf in Nederland stimuleren. Om te kunnen aantonen dat u in aanmerking komt, moet u wel gebruikmaken (of de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt) van de WBSO en moet u een innovatief bedrijfsmiddel hebben ontwikkeld. Tot slot moet u vennootschapsbelastingplichtig zijn en moet u winst maken in het jaar dat u gebruik wilt maken van het innovatieboxforfait.

Haalbaarheidsanalyse geeft duidelijkheid

Om er zeker van te zijn dat u optimaal profiteert van de voordelen van de innovatiebox, kan PNO Consultants voor u een haalbaarheidsanalyse uitvoeren. Deze analyse helpt u bij het bepalen van de beste keuze voor uw onderneming. Het werkt als volgt:

  • In de analyse stellen wij vast of u in aanmerking komt voor de innovatiebox of het innovatieboxforfait.
  • De analyse geeft u duidelijkheid over de vraag of het innovatieboxforfait of het reguliere innovatieboxtraject voor u de juiste keuze is:
    • Als het innovatieboxforfait voor u de juiste route is, dan heeft u met de haalbaarheidsanalyse de benodigde onderbouwing voor het indienen van een correcte belastingaangifte.
    • Blijkt uit de analyse echter dat de reguliere innovatiebox op uw situatie van toepassing is, dan krijgt u meteen inzicht in het mogelijk te behalen voordeel, waarna een verzoekschrift voor de Belastingdienst kan worden opgesteld.

Bij deze analyse geven wij u meteen een advies hoe uw innovatiebox kan worden geoptimaliseerd.

Komt u in aanmerking voor innovatiebox-korting? Doe de Innovatiebox-quickscan!