Innovatiefonds Noord Holland financiert innovatieve mkb’s

Het Innovatiefonds Noord-Holland is op zoek naar jonge innovatieve mkb’s in Noord-Holland die behoefte hebben aan financiering voor hun innovatieve projecten. De leningen kunnen oplopen tot maximaal 300.000 euro.

Innovatiefonds Noord-Holland ondersteunt innovatieve mkb’s

Het doel van het Innovatiefonds is het financieel ondersteunen van projecten van innovatieve mkb’s die jonger zijn dan vijf jaar en die gevestigd zijn binnen de provincie Noord-Holland. Het fonds verstrekt financiering wanneer:

 • de voorgenomen financiering financieel en maatschappelijk rendement binnen de provincie Noord-Holland oplevert
 • het project zich bevindt in de proof-of-conceptfase (Technology Readiness Level 3 t/m 5) en direct bijdraagt aan de realisatie van innovaties
 • het project zich bevindt in de RIS-3 sectoren (Regionale Innovatie Strategie). Deze strategie richt zich op de volgende (top)sectoren Food en Flowers; Handel en logistiek; Creatieve Industrie; Life Sciences & Health; ICT; Financiële en zakelijke diensten en Toerisme & Congressen.

Welke ondersteuning biedt Innovatiefonds Noord-Holland?

Het Innovatiefonds Noord-Holland biedt de volgende vormen van ondersteuning:

 • risicofinancieringssteun
 • starterssteun
 • steun voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten
 • innovatiesteun

Voor de financiering gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om converteerbare leningen met een rente van 8% per 12 maanden en een looptijd van maximaal 10 jaar.
 • Uiterlijk bij het einde van de looptijd van de lening wordt de lening met rente afgelost of omgezet in aandelen in het bedrijf.
 • De omvang van de lening is minimaal 50.000 en maximaal 300.000 euro.
 • De lening wordt in tranches beschikbaar gesteld, afhankelijk van het behalen van vooraf met de aanvrager afgesproken mijlpalen in het project.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Bij het opstellen van een aanvraag, zijn er een aantal onderwerpen die benoemd moeten worden. Daarbij gaat het onder meer om de doelstelling en achtergrond van de onderneming; het jaar van oprichting van de onderneming, aantal medewerkers, balanstotaal; de doelstelling van het project en beschrijving van het probleem wat wordt opgelost in de markt. Verder is onder andere aansluiting bij het provinciale beleid van belang, uiteraard een projectbegroting en een organisatie en team dat in staat is om het project succesvol uit te voeren.

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Een financieringsaanvraag moet digitaal worden ingediend bij het Innovatiefonds en wordt behandeld op volgorde van binnenkomst. Het fonds streeft ernaar om binnen twee maanden na aanvraag te reageren.

Meer weten?

Bent u een jong en innovatief mkb in de provincie Noord-Holland en heeft u financiering nodig? Neem dan contact op met een van onze experts in Amsterdam voor meer informatie over Innovatiefonds Noord-Holland. Bel ons op 088-8381381 of stuur ons via onderstaand formulier een berichtje:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement