Kabinet werkt aan betere mkb-financiering

 

‘Ondernemers, investeer! Zeker nu het nog goed gaat’. Dat was de boodschap van het Jaarbericht ‘Staat van het MKB 2019’, opgesteld door het Comité voor Ondernemerschap (CVO). Afgelopen week gaf het kabinet een reactie: een kamerbrief met plannen voor verbeteringen van de mkb financieringsmarkt.

Mkb investeert niet genoeg

Nederlandse bedrijven zouden meer moeten investeren in hun groeivermogen, zo stelt het CVO in het recente jaarbericht. De economie draait goed. Maar de bedrijfsinvesteringen zijn de afgelopen jaren toch niet toegenomen. Terwijl investeringen hard nodig zijn in de huidige tijd met veel belangrijke transities op het gebied van digitalisering, globalisering, duurzaamheid en klimaat.

Financieringsmarkt als knelpunt

Een van de redenen dat het mkb onvoldoende investeert in haar eigen groei, heeft te maken met de financieringsmarkt. Die is voor veel bedrijven ondoorzichtig en ontoegankelijk. Opvallend is bijvoorbeeld dat Nederland -anders dan in veel omringende landen- sinds 2013 te maken met een gestage daling van het uitstaande kredietvolume van banken aan het mkb. Daarom pleit het CVO er dan ook voor om de financieringsmarkt beter toegankelijk te maken voor bedrijven die financiering zoeken voor investeringen in structurele groeiplannen. Daarbij is extra beleidsaandacht nodig voor bedrijven die weinig zekerheid kunnen stellen of die niet behoren tot de ‘kopgroep’ van grote groeiers.

Reactie van het kabinet

De geconstateerde knelpunten op de mkb financieringsmarkt zijn het kabinet goed bekend, zo schrijft Mona Keijzer in haar kamerbrief van 5 november. De afgelopen jaren is er al een financieringsinstrumentarium ontwikkeld om verschillende knelpunten aan te pakken. Toch zijn verdere verbeteringen nodig, zo vindt ook het kabinet. Bijvoorbeeld betere informatie voor ondernemers. Concrete acties die het Kabinet gaat ontwikkelen of gaat onderzoeken:

 • er komt een ‘ondernemerstools’ voor het doen van een goede financieringsaanvraag
 • aandacht voor ‘extern eigen vermogen’ als optie voor ondernemers die financiering zoeken
 • betere informatie via financieringsintermediairs (en een keurmerk voor mkb-accountants)
 • meer aandacht voor participatiefondsen bij Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s)
 • verkennen van extra mogelijkheden voor ‘Vroege Fase Financiering’ (risicokapitaal)
 • inzet van pensioenfondsen en andere institutionele beleggers als aanbieders van risicokapitaal
 • monitoren van ontwikkelingen op de bancaire en niet-bancaire markt voor mkb-financiering
 • stimulering van de ‘alternatieve’ financieringssector (via BMKB, SEED en Invest-NL)
 • onderzoek naar een nationaal ‘kredietregister’ met informatie over leningen en leners.

Hoe nu verder?

De bovenstaande acties zijn op dit moment slechts beleidsaanzetten of onderzoekspunten. Meer duidelijkheid over de voortgang van het mkb-financieringsbeleid (inclusief bovenstaande acties) komt in juni 2020; dan komt het kabinet met een voortgangsrapportage van het mkb-actieplan. Uiteraard houdt PNO u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Wat kan PNO voor u doen?

PNO ondersteunt mkb met financieel en strategisch advies bij opeenvolgende financieringsronden, strategische verkoop en herstructurering. In bijzonder voor de sectoren Energie & Milieu en Life Sciences & Health. Om tot succesvolle financiering te komen hanteren we een cyclische aanpak. Waarbij in elke fase belangrijke vragen centraal staan die het pad uitzetten voor waardegedreven groei.

 • Waardegedreven groei: Wat zijn uw ambities? Hoe schaal je succesvol op? Hoe ziet uw langetermijnstrategie eruit? Welke financieringsstrategie heeft de voorkeur? Wat zijn de stappen voor waardecreatie voor u en uw investeerders?
 • Investor readiness: Wat is uw waardepropositie? Waarom zal uw innovatie de wereld veranderen? Waarom zullen beleggers in u investeren? Wat is precies het (financierings)verzoek? Wat is de ideale financieringsmix? Wat zijn de (financiële) mijlpalen?
 • Investor Match: Wat zijn de geprefereerde investeerders/kredietverschaffers voor uw bedrijf? Welke financier heeft de beste strategische fit? Welke valkuilen zijn er?
 • Deal making: Wanneer bent u tevreden met de deal? Wat is een realistische waardering om onderhandelingen te voeren? Hoe ziet het proces eruit? Welke mijlpalen zijn in de deal inbegrepen? Welk niveau van zeggenschap geef je weg? Wat zijn de belangrijke voorwaarden? Wat gebeurt er nadat de deal is gesloten?

Neem contact met ons op om te horen hoe wij voor u tot passende financiering kunnen komen. Bel ons op 088-8381381 of stuur een kort bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement