Maakt uw samenwerkingsverband kans op de SLIM-subsidie?

Met de SLIM-regeling wil de overheid zorgen voor nieuwe innovaties op de werkvloer. In april start een bijzondere SLIM-subsidieronde voor samenwerkingsverbanden. In dit artikel leggen we uit voor welke partijen dit interessant kan zijn.

Over de SLIM-subsidie

De SLIM-subsidieregeling heeft aanvraagrondes voor verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld voor individuele mkb’s (met SLIM-rondes in maart en september). Minder bekend is dat de SLIM-subsidie ook erg interessant kan zijn voor samenwerkingsverbanden. Daarvoor start binnenkort een speciale aanvraagronde. Voor wie is dit interessant?

Welke samenwerkingsverbanden zoekt de SLIM?

De SLIM-regeling heeft extra aandacht voor samenwerkingsverbanden omdat die kunnen helpen om goede initiatieven rondom ‘levenslang ontwikkelen’ op wat grotere schaal in te zetten. Dan wordt leren en ontwikkelen niet gestimuleerd in één enkele onderneming, maar bij meerdere bedrijven tegelijk, bijvoorbeeld in een hele regio of sector. Het SLIM-onderdeel dat zich richt op samenwerkingsverbanden is specifiek op zoek naar (bestaande) consortia in het mkb, en naar samenwerkingen tussen mkb’s met bijvoorbeeld een brancheorganisatie, een O&O-fonds, onderwijsinstelling, of een werkgevers- of werknemersvereniging. Samenwerkingsverbanden met grootbedrijven zijn ook mogelijk. De samenwerking moet zijn vastgelegd in een overeenkomst, en er moeten minstens twee mkb’s aan meedoen.

SLIM-subsidie: voor welke projecten?

Belangstellenden moeten zich goed realiseren dat de SLIM geen ‘opleidingssubsidie’ is. De subsidie is niet voor de kosten van cursussen, trainingen of opleidingen. De SLIM-regeling richt zich specifiek op het traject om tot structureel opleiden (of ontwikkeling) te komen. Dit traject om te komen tot de ontwikkeling van medewerkers wordt in de regeling onderverdeeld in vier categorieën waar een project zich op kan richten:

 • de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming
 • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen
 • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk of
 • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Voor wat betreft de subsidiebedragen: de SLIM-subsidie vergoedt 60% van de projectkosten, en kan oplopen tot een subsidiebedrag van 500.000 euro per consortium (en maximaal 200.000 euro per samenwerkingspartner).

Verdere voorwaarden, aandachtspunten en tips

Samenwerkingsverbanden die de SLIM-subsidie willen aanvragen, moeten rekening houden met de volgende punten:

 • De kosten en activiteiten moeten gelijkmatig zijn verdeeld over alle deelnemers van het consortium. Zo moet elke partij actief betrokken zijn bij de uitvoering van minstens één activiteit uit het activiteitenplan, en mag geen van de partners meer dan 80% van de totale kosten realiseren.
 • De projectactiviteiten mogen niet langer duren dan 24 maanden, en moeten van start gaan binnen drie maanden na de subsidietoekenning. De aanvragers moeten de kosten zelf voorfinancieren (de subsidie wordt uitgekeerd na afloop, en voorschotten worden niet verstrekt).
 • De subsidieaanvraag moet worden ingediend in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 (17:00 uur). Ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van kwaliteitseisen en beschikbaar budget (eventueel in combinatie met loting).

Wat kan PNO voor u doen?

De SLIM-experts van PNO kunnen u helpen bij het opstellen van een tijdige aanvraag met optimale slaagkansen. Zij beschikken over veel ervaring met het voorbereiden en aanvragen van de SLIM-subsidie. Hun expertise zorgt ervoor dat uw project optimaal aansluit op de criteria van de subsidieregeling. PNO is met name op zoek naar (bestaande) samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemers of mkb’s die graag participeren in een samenwerkingsverband op het gebied van leven lang ontwikkelen. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement