MKB!dee subsidieert slimme leercultuur-projecten

MKB!dee is ook in 2021 op zoek naar bedrijven met goede ideeën rondom scholing en ontwikkeling van hun (eigen) medewerkers. De regeling is vooral interessant voor (samenwerkingsverbanden van) mkb’s, met name rondom technische sectoren, digitalisering of klimaat- en energietransitie. De beste ideeën ontvangen tot 200.000 euro subsidie. Maar… de lat ligt hoog!

Achtergrond van de subsidie MKB!dee

De overheid wil graag dat mkb’s investeren in ‘menselijk kapitaal’. Dat is immers goed voor de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van personeel. Toch zien bedrijven nog vaak obstakels voor dit soort investeringen. Daarom heeft de overheid MKB!dee in het leven geroepen (soms ook geschreven als MKBidee). Het is de korte naam van de Subsidiemodule Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal.

Voor wie is deze subsidie interessant?

De subsidies van MKB!dee zijn bedoeld voor het weghalen van belemmeringen om te investeren in een leercultuur bij mkb’s. Hieronder leggen we dit uit. De regeling biedt vooral kansen voor projecten die zich toespitsen op:

 • technische bedrijfstakken en technisch personeel (inclusief ICT-specialisten)
 • digitalisering (online sales, AI-toepassingen, gebruik van big data, omgaan met digitale veiligheid)
 • energie & klimaat (goed geschoolde mensen voor de klimaat- en energietransitie).

De subsidie kan worden aangevraagd door individuele mkb’s (maximaal 124.999 euro) maar vooral ook door samenwerkingsverbanden (maximaal 200.000 euro). Maar: voor deze subsidie ligt de lat erg hoog. Voordat we daar dieper op ingaan, staan we eerst stil bij een andere vraag.

Wat is ‘het weghalen’ van belemmeringen om te investeren in een leercultuur?

De subsidies van MKB!dee gaan naar innovatieve projecten die de ‘leercultuur’ bij het mkb versterken. Wat wordt daarmee bedoeld? Mkb’s die een goed idee hebben voor het oplossen (of aanpakken) van knelpunten die zij zelf ervaren bij het investeren in scholing en ontwikkeling van hun medewerkers kunnen de subsidie aanvragen. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een oplossingsgericht project dat antwoord geeft op een probleem met betrekking tot een leercultuur bij mkb’s.
Daarbij gelden wel een paar belangrijke opmerkingen:

 • MKB!idee verstrekt nadrukkelijk géén opleidingsbudgetten of subsidies voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen. Of voor wervingscampagnes. Er wordt gezocht naar meer creatieve en slimmere probleemoplossende projecten.
 • Een idee moet altijd betrekking hebben op leercultuur-knelpunten die spelen binnen de eigen organisatie van de subsidieaanvrager(s) zelf. Er kan géén subsidie worden aangevraagd voor oplossingen gericht op andere bedrijven.
 • Een tekort aan geschikt personeel of aan docenten is nog geen project. Een bedrijf moet ook specifieke oplossingen aandragen (bijvoorbeeld het zelf gaan opleiden van docenten voor het eigen personeel, en het aanpakken van problemen daarbij).

Subsidiebedragen, aanvraagtermijn en tips

De MKBIdee-aanvraagronde van 2021 staat open van 6 juli tot en met 7 september. Alle ingediende voorstellen worden onderling vergeleken en gerangschikt: de beste projecten ontvangen als eerste subsidie, totdat het beschikbare budget is uitgeput (7 miljoen euro).

Enkele tips:

 • Een project mag een duur hebben van maximaal twee jaar (in eerdere jaren was dat maximaal een jaar). De projectkosten moeten meer bedragen dan 25.000 euro.
 • Alleen de allerbeste projectideeën ontvangen subsidie. Dit betekent dat een idee (zeer) hoog moet scoren qua originaliteit en impact. Daarbij wordt primair gekeken naar de effecten bij het eigen bedrijf. Maar ook externe factoren kunnen meewegen, zoals een goede voorbeeldwerking en opschalingspotentieel.
 • De belangstelling voor deze subsidie is altijd groot! Daardoor is het extra belangrijk om uw aanvraag al tijdig in gang te zetten. Er is dan voldoende tijd om te werken aan een projectplan dat zich positief onderscheidt van de concurrentie! De experts van PNO en Nehem (onderdeel van de PNO Group) helpen u graag bij het opstellen van een aanvraag met optimale slaagkansen!

Meer weten?

Heeft u belangstelling voor deze subsidie van MKB!dee? Stuur ons dan in enkele zinnen een korte omschrijving van uw idee of voorstel (bedrijfstak, regio, het aan te pakken probleem, beoogde oplossing, kostenplaatje, samenwerkingspartners). U kunt dit doen via het onderstaande formulier. U ontvangt dan snel feedback over de subsidiekansen van een van onze subsidiespecialisten:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement