MMIP-subsidie voor innovaties gericht op aardgasvrije woningen

Voor veel partijen in de bouwsector zal het komen als een donderslag bij heldere hemel: de start van een gloednieuw subsidieprogramma voor aardgasvrije woningen. De regeling is deze week officieel gepubliceerd. Bovendien is de regeling gelijk al opengesteld voor het indienen van voor-aanvragen.

Wat is de MMIP-subsidie?

MMIP staat voor ‘Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s. Het gaat om een geheel nieuw subsidieprogramma, gericht op het aanjagen en versnellen van energie-renovaties in de gebouwde omgeving, en specifiek op het aardgasvrij maken van woningen. Het programma is onderdeel van het Klimaatakkoord.

Voor bouw-gerelateerde ondernemingen die samenwerken

De MMIP-subsidie is interessant voor partijen die werken binnen of voor de bouwsector. Bijvoorbeeld ontwikkelaars en producenten van klimaatneutrale energiesystemen, hightech installatiebedrijven, maar ook projectontwikkelaars en projectmatige woning-renovatiebedrijven. Maar let op: deze subsidie kan niet worden aangevraagd door individuele bedrijven. Aanvragen kan alleen als consortium, dat wil zeggen: door een breed samengesteld samenwerkingsverband van bedrijven, onderzoeksorganisaties en maatschappelijke organisaties. Het consortium bevat minimaal vier ondernemingen.

MMIP-regeling bestaat uit twee onderdelen

De MMIP-regeling biedt kansen voor innovatieve projecten die kunnen zorgen voor het sneller aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving (met name de bestaande woningvoorraad). Een project moet bestaan uit onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe (of verbeterde) producten, processen en diensten. Bovendien moet een project passen binnen een van de twee MMIP-programma’s:

MMIP Versnelling energierenovaties

Hiervoor wordt gezocht naar kwalitatief goede renovaties die beter betaalbaar zijn dan huidige renovaties. Deze moeten geschikt zijn voor bestaande woning, maar tevens opschaalbaar zijn voor andere gebouwtypen (zoals utiliteitsbouw en monumenten). Forse kostprijsverlaging is hier een belangrijke centrale doelstelling, te realiseren door bijvoorbeeld robotisering en industrialisatie.

MMIP Duurzame warmte- en koudesystemen

Hierbij gaat het om het ontwikkelen van warmtepompsystemen in combinatie met compacte warmte-opslag voor individuele huishoudens. Deze nieuwe systemen moeten in elk geval efficiënt, compact en stil zijn. Maar essentieel daarbij is ook: een goede betaalbaarheid en een forse kostprijsreductie ten opzichte van huidige systemen.

Ook voor collectieve systemen

Twee punten zijn nog van belang:

  • de MMIP biedt óók kansen voor collectieve systemen gericht op productie, grootschalige opslag en distributie van duurzame warmte (bijvoorbeeld aquathermie, bodemenergie, ondiepe geothermie)
  • geen MMIP-subsidie is echter mogelijk voor innovaties die primair zijn gericht op afgifte-, ventilatie- en tapwatersystemen in de gebouwde omgeving.

Aanvragen in twee stappen

De aanvraagprocedure is een tweetrapsraket: tot uiterlijk 15 april kunnen consortia een (verplichte) vooraanmelding van hun project doen. Na goedkeuring daarvan kan er een uitgebreid projectplan worden ingediend tot uiterlijk 10 september 2019.

De MMIP-subsidie bestaat uit een bijdrage aan de projectkosten van 25% voor experimentele ontwikkeling en 50% voor industrieel onderzoek. Deze percentages kunnen worden verhoogd voor mkb’s en bij deelname van onderzoeksorganisaties. Belangrijk om te weten is dat alleen grote projecten kans maken: een subsidieaanvraag moet minimaal 2 miljoen euro bedragen (voor een project dat maximaal 5 jaar mag duren).

Wat kan PNO voor u doen?

Bent u actief in de bouwsector of ontwikkelt u klimaatneutrale energiesystemen? En heeft u belangstelling om als consortium te werken aan een project gericht op aardgasvrije woningen? De experts van het PNO-energieteam vertellen u graag meer over de MMIP-subsidiekansen, kunnen u helpen bij het opstarten van een kansrijke subsidieaanvraag of met het vinden van geschikte consortiumpartners. Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement