Ministerie van OCW lanceert nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie

Beging september lanceerde minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het langverwachte en broodnodige Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs. Met dit actieplan zet het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs- en onderzoeksveld samen met de overheid een volgende stap op het gebied van diversiteit en inclusie. Nehem, onderdeel van de PNO Groep, is zeer actief op het gebied van diversiteit en inclusie en heeft inmiddels ruime projectervaring met deze thematiek. In dit artikel gaan wij kort in op het actieplan en de mogelijkheden die dit plan biedt.

Nieuw nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie

Het nationaal actieplan voor diversiteit en inclusie omschrijft concrete ambities en acties om een inclusieve, diverse en veilige leer- en werkomgeving te creëren. Een omgeving waarin iedereen zich kan ontplooien, zorgt voor de hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderschrijft dan ook dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek het hoogst is, wanneer zowel de inhoud ervan als de personen die eraan meewerken divers zijn. Om diversiteit en inclusie effectief te waarborgen, heeft het een nieuw Nationaal actieplan ontwikkeld, met daarin de volgende vijf ambities voor 2025:

 • diversiteit en inclusie beter verankeren, in bijvoorbeeld de beoordeling van onderzoeksvoorstellen en accreditaties
 • diversiteit in het onderwijs en onderzoek beter en breder monitoren, inclusief sociale veiligheid en inclusie
 • een awardsysteem instellen om beleid en financiering divers en inclusief te maken
 • diversiteitsplannen van instellingen bundelen en ondersteunen, zodat er meer samenwerking plaats kan vinden
 • een nationaal kenniscentrum voor diversiteit en inclusie oprichten. Dit kenniscentrum zal kennis en expertise ontwikkelen, bundelen en delen.

Binnen het kader van dit Nationaal actieplan komt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) eveneens met een advies over preventie van ongewenst gedrag en intimidatie in het onderwijs en onderzoek. Ook komt zij dit jaar met nieuwe streefcijfers voor het aantal vrouwelijke hoogleraren aan universiteiten voor 2025.

Andere interessante financieringsmogelijkheden

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt vanaf 2021 12,5 miljoen euro beschikbaar voor een impulsprogramma gericht op Nederlandse onderzoekers met een niet-westerse achtergrond en vluchtelingen. Daarnaast publiceert zij  een subsidieronde voor een nationaal kenniscentrum voor diversiteit, met middelen voor onderzoek en kennisdeling voor ten minste vijf jaar.

Nehem en diversiteit en inclusie

De adviseurs van Nehem hebben, als onderdeel van de PNO Groep, veel kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling en -financiering. Daarnaast is Nehem ook een inhoudelijke sparringpartner op het gebied van diversiteit en inclusie. Op basis van de intrinsieke interesses en expertises van de Nehem-consultants, richt het team zijn thematische focus al geruime tijd op diversiteit en inclusie. Binnen dit thema ontwikkelt Nehem projecten waarin het – waar mogelijk – ook zelf een rol speelt. Een voorbeeld hiervan is het Equal4Europeproject, waarin Nehem samen met onderzoeksinstellingen vanuit heel Europa streeft naar gendergelijkheid.

Ondersteuning?

Door de jaren heen is het thema diversiteit en inclusie steeds hoger op de internationale en nationale onderzoeks- & onderwijs agenda’s komen te staan. Nehem denkt graag met onderwijs- en onderzoeksinstellingen mee over deze thematiek. Wilt u binnen uw eigen instelling aan de slag met dit thema? Of wilt u een project ontwikkelen rond diversiteit en inclusie? Neem dan contact met ons op! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement