NextNet: supply chain van de toekomst

Maatwerk, klimaatveranderingen, schaarste aan grondstoffen en een versnelling van technologische ontwikkelingen vraagt om nieuwe en aangepaste supply chains en samenwerkingsmechanismes. Het project NextNet wil een sectoroverschrijdend initiatief op Europees niveau tot stand brengen om de integratie tussen productie en distributie te vergroten, door onderzoeks- en innovatieprioriteiten voor de toekomst van supply chains voor te stellen.

PNO draagt bij aan Strategische Onderzoeksagenda

Markttrends creëren de dringende noodzaak voor bedrijven om de manier waarop ze georganiseerd en onderling verbonden zijn binnen supply chains, vrij vertaald transportketens, aanzienlijk aan te passen. Maatwerk, klimaatveranderingen, schaarste aan grondstoffen en een versnelling van technologische ontwikkelingen vertaalt zich in kansen en bedreigingen voor de Europese maak- en transportsector en vraagt om nieuwe en aangepaste supply chains en samenwerkingsmechanismes. Het opstellen van een Strategische Onderzoeksagenda en een actieplan voor de supply chains naar 2030 toe is hierbij essentieel. Het NextNet-project is gebaseerd op een top-down en bottom-up benadering door verschillende stakeholders erbij te betrekken. Het gaat hierbij om bedrijven uit de procesindustrie, maakindustrie, distributie en logistiek, ICT-leveranciers en consumenten.

Strategische Onderzoeksagenda van groot belang

Het NextNet-project wil een sectoroverschrijdend initiatief op Europees niveau tot stand brengen om de integratie tussen productie en distributie te vergroten, door onderzoeks- en innovatieprioriteiten voor de toekomst van supply chains voor te stellen. In het bijzonder zal het project, met de steun van PNO, een Strategische Onderzoeksagenda ontwikkelen. Hierin worden de inspanningen van verschillende communities zoals EFFRA (European Factories of the Future Research Association), SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency) and ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe) samengebracht om belangrijke uitdagingen zoals maatwerk en duurzaamheid aan te gaan.

NextNet-project hanteert brede innovatieblik

Het NextNet-project heeft een aantal hoofddoelen geformuleerd die we hieronder voor u op een rijtje hebben gezet:

  • het ontwikkelen van een strategische onderzoeksagenda, zie hierboven, en een gezamenlijk actieplan voor kwesties van gemeenschappelijk belang die betrekking hebben op het bredere innovatiebeleid. NextNet zal worden gebaseerd op de analyse van de belangrijkste Europese en nationale roadmaps; op het identificeren van de meest veelbelovende technologieën voor toekomstige industriële scenario’s om onderzoeks- en innovatieprioriteiten te ontwikkelen; op workshops met experts en stakeholders
  • het opzetten van een Europees netwerk met betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders om zo een kritische massa mensen te bereiken uit alle doelsectoren en wetenschappelijke domeinen door middel van directe acties gedurende het gehele project
  • het identificeren van toekomstige industriële scenario’s voor 2030: door analyse van sociaaleconomische trends en markt ‘drivers’ en hun impact op innovatie en technologieontwikkeling is het mogelijk om een aantal veelbelovende scenario’s voor de toekomst vast te stellen.

Wat is de rol van PNO?

In dit project geeft PNO ondersteuning bij:

  • het ontwikkelen van een actieplan
  • het definiëren van samenwerkingsmechanismes met stakeholders
  • het organiseren van drie nationale of regionale evenementen in belangrijke Europese productie- en logistieke centra
  • het ontwikkelen van een Strategische Onderzoeksagenda
  • het ontwikkelen van gezamenlijke strategieën in een brede community van stakeholders.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het NextNet-project? Of heeft u ook behoefte aan een Strategische Onderzoeksagenda voor uw sector? Neem dan contact op met onze expert Luk Aerts.