Nieuwe PPS Innovatieregeling bekendgemaakt

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de nieuw aangekondigde PPS-Innovatieregeling officieel gepubliceerd. Deze regeling vervangt de eerdere PPS-toeslag voor onderzoek en innovatie en heeft als doel de samenwerking tussen publieke en private sectoren binnen de topsectoren te versterken.

Wat houdt PPS Innovatie regeling in?

Bij de nieuwe PPS-Innovatieregeling (publiek-private samenwerking) ligt de focus op maatschappelijk en economisch relevant onderzoek op middellange tot lange termijn, passend binnen de PPS-programma’s van de TKI’s (Topconsortia voor Kennis en Innovatie) die aansluiten op de Kennis- en Innovatieagenda’s van het missiegedreven innovatiebeleid.

Wat is nieuw?

De PPS-Innovatieregeling kent een aantal wijzigingen. De belangrijkste veranderingen zijn de volgende:

 • De PPS-projecttoeslag is komen te vervallen.
 • Elk TKI krijgt jaarlijks vastgestelde subsidieplafonds. Hiermee komt een einde aan het open-einde-karakter van deze subsidiemodule en is de omvang van deze subsidie per TKI niet langer afhankelijk van wat het TKI aan private financiering (grondslag) inbrengt in publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS).
 • De aanvraagvereisten voor PPS-programmasubsidie zijn specifieker geworden. TKI’s moeten nu binnen anderhalf jaar na de start van het PPS-programma beslissen aan welke projecten ze subsidie willen toekennen en hierover concrete informatie verschaffen.
 • De maximale subsidiepercentages voor fundamenteel onderzoek en voor niet-economische activiteiten zijn verlaagd van 100% naar 80%. Wel kunnen TKI’s nu een ophoging (’top-up’) aanvragen van subsidiepercentages bij industrieel onderzoek (omhoog naar 60%) en experimentele ontwikkeling (omhoog naar 40%), mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wie komen in aanmerking voor PPS Innovatie?

De PPS-Innovatieregeling is bedoeld voor de twaalf TKI’s, die financiering ontvangen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar hoe vraagt een bedrijf of onderzoeksorganisatie PPS-Innovatie aan? Dat doen ze door contact op te nemen met een TKI. Bedrijven en onderzoeksinstituten hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan een PPS-project binnen het PPS-programma van een TKI. Hier kunnen ze samenwerken, kennis uitwisselen en zowel risico’s als investeringen delen. Ondernemers kunnen bijdragen door hun expertise en financiële middelen in te zetten, en profiteren van aanvullend onderzoek doordat de overheid extra financiert middels de PPS-programmasubsidie.

TKI’s kunnen een aanvraag indienen tussen 1 november en 31 december 2023 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De subsidies worden toegekend op volgorde van binnenkomst. De subsidieplafonds (in miljoen euro) variëren per TKI:

 • Agri&Food: 11,42
 • CLICKNL: 4,13
 • Deltatechnologie: 4,93
 • Energie: 15,45
 • Groene Chemie & Circulariteit: 8,69
 • HTSM: 37,5
 • ICT: 6,00
 • Life Sciences Health: 59,40
 • Logistiek: 1,79
 • Maritiem: 1,81
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen: 8,49
 • Watertechnologie: 4,72.

Meer weten?

Bent u actief binnen een van de topsectoren? Onze experts helpen u met het vormgeven van uw projectidee en brengen u in contact met andere partijen voor een optimaal consortium. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:






  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement