Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2019 benieuwd naar uw mening

Het expertisecentrum VinCi van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) nodigen Noord-Nederlandse mkb’s van harte uit om deel te nemen aan de vijfde editie van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. PNO is een van de strategische partners. Het invullen van de online vragenlijst levert u een persoonlijk Innovatiepaspoort en Subsidiebarometer op.

Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2019

Aan de hand van de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor, gelanceerd in 2015, worden jaarlijks de innovatieactiviteiten, -investeringen en -prestaties van het noordelijke mkb in kaart gebracht. Naast de RuG en het SNN zijn ook MKB Noord, VNO-NCW Noord, TCNN, NOM, de Water Alliance, het Octrooicentrum Nederland, MetaalUnie, Samenwerking Noord en PNO Consultants als strategische partners bij dit initiatief betrokken. In de monitor van 2019 staan de volgende thema’s centraal:

  • digitalisering en innovatie
  • innovatie van bedrijfsmodellen
  • financiering van innovatie.

De resultaten worden gepresenteerd in een hoofdrapport en een aantal deelrapporten die voor u gratis toegankelijk zijn.

Deadline invullen vragenlijst 1 april

Wanneer u als mkb deelneemt, ontvangt u een persoonlijk Innovatiepaspoort en Subsidiebarometer. Het Innovatiepaspoort geeft een overzicht van hoe uw bedrijf scoort op belangrijke innovatie-indicatoren en wordt een vergelijking gemaakt met gelijksoortige bedrijven in Noord-Nederland. De Subsidiebarometer geeft aan welke innovatiesubsidies voor uw bedrijf het meest relevant zijn.

Heeft u de vragenlijst niet ontvangen maar wilt u toch meedoen? Vul dan uiterlijk 1 april de online vragenlijst in op de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Het invullen duurt 15 tot 20 minuten. U ontvangt uw persoonlijke Innovatiepaspoort en Subsidiebarometer na analyse van alle resultaten. De verstrekte gegevens zijn alleen toegankelijk voor de betrokken onderzoekers van de RuG en worden vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat er geen individuele gegevens van bedrijven openbaar worden gemaakt of doorgespeeld aan andere partners.

Meer informatie over de Innovatiemonitor?

Heeft u vragen? Bel ons op 088-8381381 of stuur ons een berichtje:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement