Noord-Nederlandse mkb wordt innovatiever

In het jaarlijkse onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) onder Noord-Nederlandse mkb’s is vastgesteld dat de innovatiegraad ten opzichte van 2018 is toegenomen. Digitalisering speelt hierbij een belangrijke rol, en bedrijven met een digitaal specialist in huis kunnen hogere meeropbrengsten realiseren.

Noord-Nederland wordt innovatiever

Rijksuniversiteit Groningen en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) houden samen jaarlijks onderzoek onder mkb’s uit Friesland, Groningen en Drenthe. In deze inmiddels derde jaargang is een stijging van de innovatiegraad in Noord-Nederland vastgesteld. Dit blijkt uit een toename van het aantal ‘koplopers’, bedrijven die zelf product- of procesinnovaties ontwikkelen en expliciet en systematisch aan Research & Development doen. Ook het aantal werknemers dat zich met R&D activiteiten bezighoudt is met 1 fte per bedrijf toegenomen – een niet geringe verandering.

Digitalisering

In het onderzoek is speciale aandacht gegeven aan digitalisering van bedrijfsprocessen. Hierbij maken de onderzoekers onderscheid tussen interne en externe bedrijfsprocessen, waarbij de laatste bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met het digitaliseren van de klantreis. Uit het onderzoek blijkt dat, door de bank genomen, bedrijven gemakkelijker hun interne processen digitaliseren en zo kostenbesparingen mogelijk maken. Bij digitalisering is er sprake van afnemende meeropbrengsten als de complexiteit toeneemt; dit geldt echter niet bij bedrijven die met eigen digitaal specialisten werken.

Gebruik van innovatiesubsidies niet toegenomen

Ondanks structurele aandacht voor innovaties onder mkb’s wordt er niet méér gebruik gemaakt van innovatiesubsidies. Het rapport wijdt dit aan te generieke informatievoorziening, en pleit voor doelgroepdifferentiatie in beleidsontwikkeling en communicatie.

Download het rapport

Vanuit onze wens om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren is PNO Consultants strategisch partner in deze onderzoeksreeks. U kunt de onderzoeksresultaten van het meest recente rapport hier downloaden. Heeft u een vraag, bijvoorbeeld naar aanleiding van dit onderzoek, neem dan contact op met onze Groningse contactpersoon voor dit onderzoek, Wouter van Dijk. U kunt bellen met 088-8381381 of ons een berichtje sturen via dit formulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement