Het nut van big data in agricultuur, bos en visserij in Europa

Het DataBio-project met zijn 48 partners uit 17 landen nadert het einde van zijn eerste jaar, en de eerste resultaten worden zichtbaar. Het hoofddoel van het DataBio-project is om te laten zien wat de voordelen zijn van big data-technologieën in de grondstofproductie vanuit de agricultuur, bos en visserij/aquacultuur-sectoren in Europa. Dat vergroot de duurzaamheid van de industrie, en zorgt voor verantwoord gebruik van hulpbronnen.

Wat is het DataBio-project?

In het DataBio-project is gekozen voor sectoren die al data-intensief waren: denk aan data uit landbouwapparatuur, visboten en bosbouw-machines. Deze datasets zijn echter verschillend van elkaar en ongestructureerd, en dat maakt het moeilijk om ze holistisch te analyseren. Ook zien we dat big data lijdt onder fragmentatie en gebrek aan een gezamenlijke infrastructuur en dus niet tegemoet kan komen aan zowel inter- als intrasectorale behoeften. Het DataBio-project verzamelt daarom de data in een big data-platform en integreert en linkt deze data. Vervolgens analyseert het project de data op een manier die output oplevert die nuttig is voor zowel verschillende industrieën als profielen. Daarnaast wordt er nadrukkelijk geen data opnieuw uitgevonden die al beschikbaar is, maar wordt deze data opgenomen in het nieuwe platform.

Resultaten van DataBio

In het eerste halfjaar van DataBio heeft het project 26 pilot-cases bepaald in agricultuur, bosbouw en visserij. Deze pilots moeten aantonen wat de kracht is van big data, met bijbehorende ondersteunende tools en technische infrastructuur. Bij het bepalen van de behoeften van eindgebruikers zijn gebruikelijke benaderingen en modellen geïmplementeerd tijdens een co-innovatieve voorbereidingsfase. Daarbij is gekeken naar de ontwikkeling, aanpassing, op maat maken en integratie van een set van interfaces, platforms, tools en diensten, waarbij bestaande of bijna-marktklare wetenschap en technologieën zijn gebruikt. Tijdens dit proces zijn eindgebruiker-bedrijven, stakeholderorganisaties en sectorale samenwerkingsverbanden uitgenodigd om actief mee te doen in de pilots en feedback te geven.

Op dit moment worden de project pilot-cases van het DataBio-platform gespecificeerd en gemodelleerd aan de hand van input van stakeholders.