Topsector Energie zoekt klimaatinnovaties voor de industrie

De subsidiemodule ‘TSE Industrie O&O’ is gericht op energie- en klimaatinnovaties voor de industrie. De regeling gaat binnenkort open voor aanvragen, en biedt mooie kansen voor innovatieve onderzoeksprojecten op het gebied van onder meer procesefficiency, elektrificatie, CCS, waterstof, recycling, biobased grondstoffen en hergebruik van reststromen.

Over het programma TSE Industrie

Het programma ‘TSE Industrie’ maakt onderdeel uit van het subsidie-instrumentarium van de topsector energie (ook bekend als de Topsector Energiesubsidies of TSE). Dit is een verzameling subsidieprogramma’s rondom het aanjagen van belangrijke nieuwe energie-innovaties. Het programma ‘TSE Industrie’ bestaat uit twee deelprogramma’s: het ene is gericht op energiestudies (daarvoor verwijzen wij naar dit eerdere artikel). Het andere deelprogramma gaat specifiek om R&D-projecten, en wordt ook aangeduid als ‘de O&O-tender’, waarbij O&O staat voor (industrieel) onderzoek en (experimentele) ontwikkeling. Belangstellenden kunnen zich nu al voorbereiden, want de verdere subsidievoorwaarden zijn inmiddels bekend.

Voor wie is dit interessant?

De nieuwe subsidieronde is interessant voor bedrijven die werken aan nieuwe innovaties die zorgen voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten, processen en diensten. Daarbij gelden een paar belangrijke voorwaarden. Zo is alleen subsidie mogelijk voor innovaties rondom aangewezen thema’s (zie hieronder). En ook de impact moet flink zijn: de innovatie moet (uiterlijk in 2030) leiden tot een eerste markttoepassing in significante industriële sectoren in Nederland.

Subsidie voor innovatieprojecten

Het programma mikt op ‘innovatieprojecten’ die resulteren in goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten, processen en diensten, die tot een eerste markttoepassing in Nederland leiden. Zo’n innovatieproject zal meestal bestaan uit industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling (R&D). Een project mag een looptijd hebben van vier jaar. Experimentele pilot-projecten zijn niet uitgezonderd (maar passen beter binnen de DEI+ subsidie) en soms kan beter een beroep worden gedaan op de HER-subsidie (bij innovaties gericht op kostprijsverlaging) of de MOOI-subsidie (voor grootschalige innovatieprojecten).

Subsidiabele thema’s

In 2022 is subsidie mogelijk voor projecten die passen binnen de volgende thema’s:

Thema 1 – Sluiting van industriële ketens (MMIP 6):

 • circulaire kunststoffen
 • biobased grondstoffen voor producten en transportbrandstoffen
 • circulaire non-ferro metalen
 • CCU (Carbon Capture and Usage)
 • CCS (Carbon Capture and Storage).

Thema 2 – CO2-vrij industrieel warmtesysteem (MMIP 7):

 • maximering van proces-efficiëntie
 • warmte-hergebruik, -opwaardering en -opslag
 • diepe en ultradiepe geothermie voor de industrie
 • toepassing van klimaatneutrale brandstoffen
 • systeemconcepten voor warmte en koude.

Thema 3 – Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen (MMIP 8):

 • productie waterstof, moleculen en innovatieve hernieuwbare brandstoffen
 • flexibilisering en digitalisering
 • radicale procesvernieuwing
 • maatschappelijke implicaties van industriële elektrificatie.

Subsidiebedrag, aanvraagtermijn en budget

De aanvraagronde van de subsidie ‘TSE Industrie O&O’ loopt van 1 april tot 17 mei (17:00 uur). Na de deadline worden alle aanvragen vergeleken, en de beste projecten krijgen subsidie. Ter indicatie: de subsidieverstrekker gaat uit van circa zeventien aanvragen, waarvan de beste vijf kunnen worden gehonoreerd. Het aanvragen van deze subsidie kan alleen als samenwerkingsverband (dat moet bestaan uit minimaal één bedrijf en verder bijvoorbeeld een onderzoeksorganisatie of kennisinstelling). De subsidie vergoedt zo’n 25-80% van de projectkosten en kan oplopen tot 500.000 euro per project. Het totale subsidiebudget voor deze ronde bedraagt 1,9 miljoen euro.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Is uw bedrijf betrokken bij onderzoeksprojecten rondom de bovenstaande thema’s en wilt u weten of er kansen zijn binnen deze ‘O&O-tender’? De consultants van PNO hebben veel ervaring met dit soort trajecten en zijn u graag van dienst. Zo kunnen zij meer vertellen over de subsidievoorwaarden, helpen bij het vormen van een goed consortium en bij het opstellen van een optimale subsidieaanvraag.

Belangstelling?

Neem dan contact op met een van onze expert-teams:

 • PNO Chemistry (voor bedrijven in de sector Chemie en Materialen);
 • EGEN (onderdeel van de PNO Group) voor bedrijven die actief zijn op het gebied van Energie, Milieu of Mobiliteit.

Onze consultants zien uw plannen met belangstelling tegemoet!