One Single Hub programma versterkt startup- en scale-up-ecosysteem

 

Het kabinet heeft de ambitie dat het Nederlandse startup- en scale-up-ecosysteem tot de top-5 in de wereld moet behoren. Hiervoor is het van belang dat ondersteuners van startups en scale-ups uit de regionale ecosystemen zich slimmer organiseren en hun krachten bundelen. Voor de ondersteuning van dit proces, introduceert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het One Single Hub programma (officieel: subsidiemodule Opschaling supportprogramma’s startups en scale-ups).

Achtergrond One Single Hub programma

In vrijwel iedere provincie en gemeente in Nederland zijn er supportprogramma’s, die gericht zijn op het creëren van de juiste randvoorwaarden voor startups en scale-ups om hun bedrijf op te richten en te laten groeien. Voor een groot deel lijken deze supportprogramma’s op elkaar. Ze richten zich op randvoorwaarden als toegang tot kennis, kapitaal, talent, samenwerkingspartners en markten. Regio’s hebben nu vaak hun eigen supportprogramma’s die startups of scale-ups van buiten de regio uitsluiten. Deze beperking en het grote aantal supportprogramma’s zorgen ervoor dat ondernemers vaak een moeizaam traject moeten afleggen met een onzekere uitkomst tot gevolg. Een betere samenwerking tussen deze programma’s is gewenst en een gezamenlijk supportprogramma als One Single Hub kan hierin voorzien.

Welke soorten projecten komen voor subsidie in aanmerking?

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een opschalingsproject dat zij zelfstandig of in een samenwerkingsverband uitvoeren. Een opschalingsproject is een project dat zich door middel van de opschaling van één of meer supportprogramma’s richt op een effectieve en efficiënte ondersteuning van de oprichting of groei van startups en scale-ups.

Er zijn verschillende soorten opschalingsprojecten mogelijk:

 • het uitbreiden van succesvolle regionale supportprogramma’s naar andere regio’s
 • het samenvoegen van vergelijkbare supportprogramma’s
 • het in Nederland introduceren van een succesvol supportprogramma uit het buitenland.

Welke supportprogramma’s komen voor subsidie in aanmerking?

Supportprogramma’s richten zich op het creëren van gunstige randvoorwaarden voor de oprichting en groei van startups of scale-ups en bestaan uit ondersteuning bij het verkrijgen van toegang tot financiering, markten, talent, samenwerkingspartners of technologische of wetenschappelijke kennis die bruikbaar is bij het ontwikkelen van een product.

Voorbeelden van supportprogramma’s die voor de One Single Hub subsidie in aanmerking komen, zijn:

 • herscholingsinitiatieven
 • opleidingen voor digitaal talent
 • corporate-startupsamenwerkingsprogramma’s, waarbij grote bedrijven startups in contact brengen met een wereldwijd netwerk aan klanten en testlocaties
 • het stimuleren van valorisatie op de Nederlandse universiteiten
 • het oprichten van (online) platforms
 • het opzetten van databases met gegevens over kapitaalverstrekkingen
 • programma’s die ondernemers begeleiden bij het voorbereiden van financieringsaanvragen
 • het formuleren van businessplannen om te groeien of nieuwe (internationale) markten
 • programma’s waarbij ondernemers in mentorprogramma’s begeleiding krijgen van ervaren peers of
 • programma’s waarin startups door een oplossing te bedenken voor maatschappelijke of andere problemen, geholpen kunnen worden aan een betalende klant.

Wie kunnen One Single Hub subsidie aanvragen?

Zowel private als publieke organisaties kunnen subsidie aanvragen. Het gaat daarbij vooral om incubators en accelerators in het Nederlandse ecosysteem die zich richten op het verbeteren van de voorzieningen voor innovatief ondernemerschap: regionale ontwikkelingsmaatschappijen, onafhankelijke onderzoeksorganisaties en (valorisatiecentra en kenniscampussen bij) universiteiten. Gemeenten en provincies kunnen betrokken zijn als partner of co-financier, maar ontvangen zelf geen subsidie.

Subsidiebedragen en budget

De subsidie voor de uitvoering van een opschalingsproject bedraagt 50% van de projectkosten en is:

 • maximaal 125.000 euro voor een zelfstandige aanvraag
 • maximaal 500.000 euro voor een samenwerkingsverband met maximaal 125.000 euro per samenwerkingspartner.

De One Single Hub regeling loopt van 2020 tot en met 2022. Er zijn jaarlijkse indieningsrondes met vastgestelde budgetten: 2020 (15 miljoen euro), 2021 (7,5 miljoen euro) en 2022 (5 miljoen euro). De eerste deadline is op 12 november 2020.

Concrete activiteiten die voor de One Single Hub subsidie in aanmerking komen, zijn het geven van advies over opschaling, communicatie, coördinatie, procesmanagement en overige projectactiviteiten die bijdragen aan het doel van een opschalingsproject. Kosten voor de uitvoering van het op te schalen supportprogramma zelf zijn niet subsidiabel.

Kwaliteit is doorslaggevend

Bij het indienen van een aanvraag voor het One Single Hub programma gaat het niet om snelheid, maar om kwaliteit. De beste projecten krijgen subsidie. De subsidieverstrekker beoordeelt projecten aan de hand van de volgende criteria:

 • bijdrage aan de doelstelling van de subsidie
 • de kwaliteit van het opschalingsproject (onder meer private vervolgfinanciering)
 • de geschiktheid van de subsidieaanvrager of het samenwerkingsverband.

Meer weten?

Bent u een incubator of accelerator en heeft u ideeën of plannen voor de opschaling van één of meer supportprogramma’s? Of zit u in een netwerk van startups en scale-ups en herkent u de problematiek? De experts van PNO zijn goed ingevoerd in de regionale ecosystemen en denken graag met u mee. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement