PharmaNL zet in op nieuwe medicijnstrategie

Innovatieve geneesmiddelen moeten we in Nederland sneller én duurzamer van lab naar patiënt zien te krijgen. Een haalbaar doel, maar niet gemakkelijk – financiële middelen zijn lastig te vinden en we zijn sterk afhankelijk van de aanvoer uit het buitenland. Consortium PharmaNL wil daar verandering in brengen, met steun van het Nationaal Groeifonds.

Versnellen en verduurzamen

Het ambitieuze PharmaNL-project heeft als doel de ontdekking, ontwikkeling en productie van innovatieve geneesmiddelen in Nederland te versnellen én te verduurzamen. Daarbij is het belangrijk dat de productie in Nederland zelf plaatsvindt, zodat we voor het verkrijgen van medicijnen onafhankelijker worden van het buitenland. Het project is ontwikkeld door een consortium van Leiden University Medical Center / Universiteit Leiden, Campus Groningen, LifeCooperative en Pivot Park. Zij werken nauw samen met FAST, een initiatief van de ministeries van VWS en EZK om therapieën versneld van lab naar patiënt te krijgen.

Onaanvaardbare knelpunten

“PharmaNL moet een grote economische en maatschappelijke impact realiseren voor Nederland”, zegt professor Hubertus Irth, wetenschappelijk directeur van het Leiden Academic Centre for Drug Research en één van de ‘kartrekkers’ van het project. “Op dit moment zijn er nog belangrijke knelpunten in het traject om een geneesmiddel van lab naar patiënt te krijgen. Na het ontdekken van een werkzame stof tegen een bepaald ziektebeeld, meestal in een academisch laboratorium, gaat er enorm veel tijd zitten in het vinden van financiële middelen om het idee te ontwikkelen tot een medicijn. Dat vinden wij onaanvaardbaar. Na de ontdekking gaat het er immers om dat de patiënt er zo snel mogelijk baat bij heeft.”

Een ander knelpunt is dat we voor het verkrijgen van geneesmiddelen sterk afhankelijk zijn van landen buiten de Europese Unie, met name Aziatische landen. Irth: “Dat is best een risico, want als om politieke redenen de aanvoer van een bepaald medicijn of een grondstof wordt stopgezet, heeft dat direct gevolgen voor patiënten in Nederland. Die afhankelijkheid willen we niet – en die hóeft ook niet, want wij beschikken hier in Nederland over een sterke farmaceutische waardeketen met wetenschappelijke kennis van wereldklasse.”

Stevig gefundeerd verhaal

PharmaNL is opgezet als open-call platform, bedoeld om partijen uit de gehele Nederlandse farmaceutische waardeketen met elkaar te verbinden en hen breed te ondersteunen. Op dit moment nemen al ruim 25 academische instellingen, medische centra en bedrijven actief deel aan het project. PNO heeft daarbij een coördinerende en faciliterende rol vervuld, met als belangrijk element het voorbereiden van een subsidieaanvraag voor het project bij het Nationaal Groeifonds. Het ministerie van VWS heeft die subsidieaanvraag inmiddels namens het PharmaNL-consortium ingediend.

“Wij verwachten veel van deze aanvraag”, zegt Irth. “PNO heeft alles op alles gezet om het consortium goed te structureren, de input van de partners tot één geheel te smeden en zo tot een stevig gefundeerd verhaal te komen. Een verhaal waarmee VWS voor de dag kon komen bij het fonds, daar zijn wij als consortium erg blij mee. We zijn dan ook hoopvol gestemd!”

Nationaal Groeifonds: 20 miljard

Het Nationaal Groeifonds is een programma van 20 miljard euro van de Nederlandse overheid dat tot doel heeft om structurele economische groei in Nederland te bevorderen. Achterliggend idee is dat economische groei zorgt voor meer inkomen, zodat we kunnen blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering. Het fonds, dat van start ging in 2020, kent drie investeringsterreinen:

  1. kennisontwikkeling
  2. onderzoek, ontwikkeling en innovatie
  3. infrastructuur.

Onlangs hebben de ministers van EZK en Financiën een wetsvoorstel ingediend om het doel en de werking van het fonds beter te verankeren en het parlement volledig inzicht te geven in de besteding van de middelen. Het fondsbudget van 20 miljard euro is bedoeld voor de periode 2020-2025.

Na de eerste ronde van 2020 is op 1 november 2021 de tweede ronde van start gegaan. Het projectvoorstel voor PharmaNL is ingediend voor deze tweede ronde en wordt de komende maanden onderworpen aan een serie toetsingen. Naar verwachting besluit het kabinet in het voorjaar 2022 welke voorstellen gehonoreerd worden. Direct na dit besluit wordt het parlement geïnformeerd en vindt de bekendmaking plaats.

Innovatieomgeving

Als ambitieus platform wil PharmaNL financiële en operationele ondersteuning bieden en de innovatieomgeving binnen de Nederlandse farmaceutische waardeketen versterken. Concreet betekent dat: kansrijke innovaties tijdelijk financieren, maar zeker ook investeren in een gedeelde R&D-infrastructuur, incubatorfaciliteiten, kant-en-klare locaties voor de exploitatie van R&D-resultaten én gekwalificeerd personeel.

Irth: “Wij weten precies hoe we ons doel willen bereiken. Een sterke waardeketen hebben we al, de kennis hebben we al – nu gaat het erom de processen te versnellen en daar een financieel fundament voor te bieden. PharmaNL hebben we bewust opgezet als een open-call platform voor álle partijen uit de Nederlandse keten. Verbinding zoeken, innovatiekracht bundelen, daar draait het om. Wij zien een toekomst voor ons waarin we zelf de regie hebben over onze farmaceutische vernieuwingen en zelf de geneesmiddelen kunnen produceren die we nodig hebben. Niet alleen sneller, maar óók duurzamer.”

Hoe kan PNO ú helpen?

Heeft u ideeën voor een (keten)project dat bijdraagt aan structurele economische groei in Nederland? PNO helpt u graag deze ideeën verder uit te werken, consortiumpartners voor u te vinden en een subsidieaanvraag op te stellen voor het Nationaal Groeifonds. Neem gerust contact op. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement