PNO buitengewoon succesvol in Innovation Fund-ronde

Van de 17 onlangs door de EU goedgekeurde grootschalige Innovation Fund-aanvragen zijn er maar liefst 7 door de PNO Groep ingediend. Dat is meer dan 40%! De totale investering van de EU voor deze oproep bedraagt 1,8 miljard euro. Voor de volgende, derde Innovation Fund-oproep voor grootschalige projecten verhoogt de EU het budget tot circa 3 miljard euro!

Projecten helpen de EU naar klimaatneutraliteit

Het in 2020 opgerichte Innovation Fund beschikt over een totaal budget van 38 miljard euro. Dit geld moet over een periode van 10 jaar worden besteed aan projecten op het gebied van energietransitie en verbetering van het klimaat. Meer specifiek is de EU op zoek naar de volgende soorten projecten:

 • innovatieve koolstofarme technologieën en processen in energie-intensieve industrieën, inclusief alternatieven voor koolstofintensieve producten
 • afvang en gebruik van CO2 (CCU)
 • bouw en exploitatie van CO2-afvang en -opslag (CCS)
 • innovatieve opwekking van hernieuwbare energie
 • energieopslag.

Het effect van deze zoektocht komt tot uiting in de grote diversiteit van de projecten die in deze laatste ronde zijn geselecteerd, zoals:

 • productie, distributie en gebruik van groene waterstof
 • verwerking van afval, residuen en innovatieve raw materials tot hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor de polymeren- en chemische industrie
 • recycling van batterijen en grondstoffen
 • een grootschalige productie-installatie voor synthetische duurzame vliegtuigbrandstof.

Geen Innovation Fund succes zonder kennis, ervaring en capaciteit

Wie een aanvraag voor het Innovation Fund wil indienen moet goed weten waar hij of zij aan begint. De projecten zijn complex en de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen uitgebreid. Het traject van het eerste idee tot aan het indienen van de aanvraag kan zomaar zes maanden tot een jaar in beslag nemen. Omdat bij Innovation Fund projecten doorgaans veel belanghebbenden zijn betrokken, is het bovendien noodzakelijk om een stevige focus te houden en deze te kunnen blijven overbrengen op alle partners. Dit alles, gecombineerd met een stevige concurrentie, zorgt ervoor dat Innovation Fund-succes alleen is weggelegd voor de ‘champions league’ in de EU-financieringsarena. Het geheim van Innovation Fund-succes schuilt dan ook in de kennis, ervaring en capaciteit om een dergelijk traject tot een goed einde te brengen.

Derde Innovation Fund call voor grootschalige projecten – begin vandaag!

De derde Innovation Fund-oproep voor grootschalige projecten (projecten van meer dan 7,5 miljoen euro) komt eraan. En de klimaat- en energie-uitdagingen zijn alleen maar groter geworden, dus u zult het met ons eens zijn dat sterke en doeltreffende projecten meer dan ooit nodig zijn. De Europese Commissie verdubbelt het budget dan ook tot ongeveer 3 miljard euro. Hoewel er meer financiële ruimte is, verwachten we echter ook een sterkere concurrentie. Er is dus alle reden om zo snel mogelijk, liefst vandaag nog, te beginnen met de voorbereiding van een nieuwe aanvraag. Start bijvoorbeeld met een gesprek met een van onze ervaren specialisten. Bespreek uw idee met hen en kijk samen of er aanknopingspunten zijn met het Innovation Fund.

Neem contact met ons op


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement