PNO met STOP-IT op iWater Barcelona

Tijdens het internationale iWater event, komende week in Barcelona, organiseert PNO een workshop waarin de voorlopige projectresultaten worden besproken met potentiële gebruikers en andere belanghebbenden.

STOP-IT project moet waterinfrastructuur veiligstellen

Het STOP-IT project is opgezet om de Europese waterinfrastructuur te beveiligen tegen fysieke en digitale aanvallen. De waterhuishouding speelt een steeds crucialere rol in de maatschappij. Als het gaat om bijvoorbeeld watervoorziening maar ook het voorkomen van wateroverlast is een goed functionerende infrastructuur van levensbelang. Het door de Europese Unie gefinancierde project voorziet in het in kaart brengen van de risico’s, het opstellen van een plan waarmee alle bedreigingen kunnen worden getackeld en het organiseren van netwerken die deze plannen effectief kunnen uitvoeren.

Bespreken voorlopige projectresultaten

Meerdere vooruitstrevende technologie- en waterbedrijven richten zich binnen het project op de gezamenlijke ontwikkeling en realisatie van concrete diensten en producten om de veiligheid van de waterinfrastructuur te waarborgen. Het project moet uiteindelijk dus concrete resultaten opleveren die door de watersector worden ingezet in de dagelijkse praktijk. Om dit te kunnen bereiken, is het van belang om al tijdens de ontwikkeling de wensen, eisen en betrokkenheid van toekomstige gebruikers te toetsen. In de workshop die PNO tijdens het iWater event organiseert, zullen de voorlopige projectresultaten worden besproken met potentiële gebruikers en andere belanghebbenden. Met de workshopresultaten kan een optimale aansluiting van de STOP-IT resultaten bij de marktbehoefte worden bereikt. PNO’s rol binnen STOP-IT is onder meer het naar de markt brengen van relevante projectresultaten.

Mocht u toevallig in Barcelona zijn…

Het event waar PNO dit project verder gaat promoten, vindt volgende week plaats in Barcelona. Wij kunnen ons voorstellen dat u niet direct uw agenda vrijmaakt en afreist naar Spanje. Wel kunnen wij ons voorstellen dat u wellicht geïnteresseerd bent (geraakt) in dit onderwerp, en graag meer wilt weten van STOP-IT. Neem in dat geval gerust contact op met een van onze experts, Marijn Mulder en Bram Vonsée. Zij staan u graag te woord – als zij weer terug zijn in Nederland!