POP3+ ronde voor investerende boeren start 1 december

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werkt aan een nieuwe subsidie voor investerende boeren, de Investeringsregeling POP3+. De aanvraagperiode start op 1 december en sluit op 31 januari 2023. Net als bij eerdere, soortgelijke rondes zal het weer storm lopen! Lees hier vast meer over de hoofdlijnen van de nieuwe ronde.

Op weg naar een nieuw Europees landbouwbeleid

Met de naam POP of POP3 wordt gedoeld op de Plattelandsontwikkelingsprogramma’s die de EU-lidstaten uitvoeren. Het Nederlandse POP3-meerjarenprogramma liep eigenlijk af in 2020. Sinds die tijd zit het programma in een (wat rommelige) overgangsfase, maar… daar komt nu snel een einde aan. In 2023 start een nieuw tijdvak voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), met nieuwe uitgangspunten voor de transitie en verdere verduurzaming van de Europese landbouwsector.

Vooruitlopend op die ‘nieuwe tijden’ start de Nederlandse overheid dit jaar al een nieuwe subsidieronde voor investerende boeren: de Investeringsregeling POP3+ 2022. Het plusteken geeft aan dat het gaat om een vervolg op de eerdere POP3-investeringsregelingen. De ronde sluit ook aan op de aanvullende, eenmalige subsidieronde van het Europees Herstelfonds, onder de naam ‘Investeringen voor groen-economisch herstel’ (die sloot op 14 februari 2022).

Welke investeringen krijgen POP3+ subsidie?

De nieuwe POP3+ investeringsregeling biedt kansen voor in principe elk landbouwbedrijf in Nederland. Belangrijkste voorwaarde: het bedrijf moet investeringen doen die voorkomen op de officiële investeringslijst bij de subsidieregeling (zie bijlage 5 van de regeling). Kort gezegd gaat het daarbij om investeringen op het gebied van:

 1. Precisielandbouw en Smart Farming: duurzame investeringen in datagedreven plaats-, dier- of plantspecifieke systemen voor monitoring, behandeling en/of toediening waarmee agrarische bedrijfsprocessen worden ondersteund.
 2. Digitalisering: duurzame investeringen in datagedreven sensorsystemen, analysesystemen zoals beslissingsondersteunende modellen of AI, robotica en/of autonome mechanisatie waar agrarische (bedrijfs)processen worden ondersteund.
 3. Water, droogte en verzilting: investeringen in voorzieningen voor ondergrondse waterberging en bovengrondse wateropvang, klimaat-adaptieve, peilgestuurde drainage en omgekeerde osmose. Subsidie is verder ook mogelijk voor investeringen in een waterbeheervoorziening, waarmee verontreinigde erfafspoeling op het eigen bedrijf wordt tegengegaan.
 4. Duurzame bedrijfsvoering: investeringen in aanpassingen aan bedrijfsgebouwen ten behoeve van het gebruik van mestvergistingsinstallaties en mechanische mestafscheiding, volledig elektrische, hybride/waterstof-aangedreven machines, installaties en apparatuur, die bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en het verbeteren van de biodiversiteit en bodemkwaliteit.
 5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw: investeringen in machines, zaai- en plantgoed en installaties voor opslag en verwerking. Daarnaast ook investeringen in opslag- en verwerkingsplaatsen die de natuurlijke omgeving optimaal integreren in de bedrijfsvoering. De investeringen richten zich mede op biodiversiteit en op het sluiten van kringlopen.

Subsidiebedragen – aanvraagronde – tips

Het indienen van subsidieaanvragen voor de POP3+ 2022 kan slechts kort: van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023. De regeling krijgt een subsidiebudget van in totaal 14 miljoen euro. Aanvragen worden behandeld op basis van een puntensysteem en eventueel nog een loting. De belangstelling voor deze subsidie zal zeer groot zijn, zo weten we uit het verleden!

De subsidie vergoedt 40% van de kosten. De aan te vragen subsidie moet minstens 20.000 euro zijn. De subsidie kan oplopen tot maximaal 150.000 euro per aanvrager (bij een investering van 375.000 euro of meer). Er gelden geen hogere subsidiepercentages voor jonge landbouwers (zoals vroeger).

Een landbouwbedrijf kan subsidie aanvragen voor maximaal twee (verschillende!) investeringen. De investeringen moeten voldoen aan de omschrijving op de eerdergenoemde lijst, en moeten worden geleverd, geïnstalleerd en betaald binnen anderhalf jaar na de subsidieverlening.

Wat kan PNO voor u doen?

De experts van PNO hebben jarenlange ervaring met innovatieve investeringsprojecten. Die ervaring omvat vele subsidieregelingen, projecten en sectoren. Van industrie, agrofood en bouw, tot proeftuinen, pilots en fieldlabs. Benieuwd welke subsidieregelingen het beste aansluiten op uw bedrijfsplannen of investeringsprojecten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht en hoor snel of wij kansen zien voor een subsidieaanvraag.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement