Professioneel innovatieadvies binnen handbereik

Innovatie en groei zijn onlosmakelijk verbonden met uw bedrijf. En ongeacht de verschillen in aanpak, de route naar success bevat een belangrijke overeenkomst voor alle bedrijven: strategisch inzicht. PNO helpt u daar graag mee op weg door professioneel innovatieadvies.

Subsidie voor inhuren kennis en expertise

Aan goede innovatiestrategieën ligt altijd een plan ten grondslag. Beknopt of uitgebreid, elk plan is weer anders. Maar de rode draad die door de meeste succesvolle plannen heen loopt is altijd ‘inzicht’. En inzicht wordt verkregen door onderzoek en analyse. Bijvoorbeeld van de markt en belangrijke stakeholders:

  • welke partijen zijn relevant?
  • Met wie kan het beste worden samengewerkt?
  • Zit de markt te wachten op de beoogde innovaties?
  • En zo ja, wat is dan de meest kansrijke product/marktcombinatie?
  • Of juist van de eigen organisatie: wat is mijn innovatievermogen?
  • Hoe kan ik het beste mijn innovatieproces structureren?

PNO Consultants heeft al vele duizenden bedrijven geholpen met hun innovaties. Op basis van de enorme expertise die wij hiermee hebben opgebouwd kunnen wij weer andere bedrijven – zoals dat van u – helpen om hun innovatieproces te versnellen en verbeteren. Dat begint bij het verschaffen van inzicht, via bijvoorbeeld een stakeholder- of marktanalyse. Om vervolgens het businessplan te ontwikkelen.

Flevoland Voucher Financiering en ondersteuning ondernemerschap

Bent u bezig met het opstellen of uitvoeren van uw innovatieambitie, dan is het goed om te weten dat de provincie Flevoland mkb’s financieel tegemoet komt bij het inhuren van externe kennis en expertise. Dat doet zij met het Voucher Financiering en ondersteuning ondernemerschap. Daarmee kunt u tot 50% subsidie ontvangen tot maximaal 15.000 euro voor bijvoorbeeld innovatie-adviesdienstverlening. Dus als u uw kansen op een succesvolle innovatie- en groeistrategie sterk wilt vergroten, neem dan snel contact op met onze innovatieconsultant in Flevoland.