Programma Digitaal Europa verruimt cofinanciering

Het Programma Digitaal Europa (DIGITAL) is een ambitieus EU-subsidieprogramma dat de digitale transformatie in Europa ondersteunt en versnelt. Onlangs berichtten we u al dat een nieuwe serie subsidieoproepen bekend is gemaakt, met thema’s als digitale vaardigheden, dataruimte en cyberbeveiliging. Nu is ook de nationale cofinancieringsregeling verruimd.

Wat is het Programma Digitaal Europa?

In 2021 ging het Programma Digitaal Europa (Digital Europe Programme, kortweg DIGITAL) van start. Doel van dit ambitieuze subsidieprogramma is de digitale transformatie van de economie, het bedrijfsleven en de samenleving in de Europese Unie (EU) te ondersteunen en te versnellen. Het programma wil bedrijven, overheden en burgers in de EU laten profiteren van de digitale transformatie en is erop gericht het concurrentievermogen van de EU in de mondiale digitale economie te verbeteren. Het totale budget voor de periode 2021-2027 bedraagt bijna 7,6 miljard euro.

Het Programma Digitaal Europa kent vijf onderling samenhangende specifieke doelstellingen:

 1. high-performance computing (‘supercomputing’), deelbudget 2,2 miljard euro
 2. artificiële intelligentie (AI), deelbudget 2,1 miljard euro
 3. cyberbeveiliging en vertrouwen, deelbudget 1,6 miljard euro
 4. geavanceerde digitale vaardigheden, deelbudget 580 miljoen euro
 5. grootschalige uitrol en optimaal gebruik van digitale capaciteiten en interoperabiliteit, deelbudget 1,1 miljard euro.

Wie kunnen deelnemen aan het programma?

Deelname aan het Programma Digitaal Europa staat open voor juridische entiteiten die zijn gevestigd in een EU-lidstaat of een met een EU-lidstaat verbonden land of gebied overzee of een met het programma geassocieerd derde land, elke krachtens het Unierecht opgerichte andere juridische entiteit en elke internationale organisatie van Europees belang. Natuurlijke personen komen in het algemeen niet in aanmerking voor deelname aan het programma, behalve als het gaat om specifieke doelstelling 4.

Subsidies tot 100%, maar let op…

Subsidies uit dit programma kunnen oplopen tot maar liefst 100% van de subsidiabele kosten. Maar let op: de lat ligt hoog – er wordt gezocht naar baanbrekende, ‘rijpe’ projecten die niet alleen naadloos aansluiten bij de genoemde doelstellingen, maar ook bij de bepalingen van de betreffende subsidieoproep. Van belang is dat deze projecten bijdragen aan de versterking van de strategische autonomie van de EU.

Nieuwe serie subsidieoproepen Digitaal Europa

Bij de start van het Programma Digitaal Europe in 2021 zijn al een aantal subsidieoproepen gepubliceerd. Onlangs heeft de Europese Commissie een nieuwe serie oproepen bekendgemaakt. Het gaat om de volgende vier hoofdoproepen (met daaronder in totaal vijftien deeloproepen), die allemaal zijn opengesteld met ingang van 29 september 2022:

 • Advanced Digital Skills
  • Specialised education programmes or modules in key capacity areas
 • Cloud Data and TEF (Testing and Experimentation Facilities)
  • Data space for manufacturing (deployment)
  • Data space for mobility (deployment)
  • Data space for smart communities (deployment)
  • Data space for media (deployment)
  • Deployment of the AI-on-demand platform
  • Large-scale pilots for cloud-to-edge based service solutions
 • Cybersecurity and Trust
  • Securing 5G Strategic Digital Infrastructures And Technologies
  • Testing and Certification Capabilities
  • Supporting The NIS Directive Implementation And National Cybersecurity Strategies
  • EU Cybersecurity Resilience, Coordination and Cybersecurity Ranges
  • Deploying The Network Of National Coordination Centres With Member States
  • Uptake Of Innovative Cybersecurity Solutions
  • Capacity building of Security Operation Centres
 • European Digital Innovation Hubs
  • Initial Network of European Digital Innovation Hubs

Aanvragen voor de hoofdoproepen Advanced Digital Skills, Cloud Data and TEF en Cybersecurity and Trust kunnen worden ingediend tot en met 24 januari 2023. Voor de hoofdoproep European Digital Innovation Hubs is de deadline 15 november 2022.

Nationale cofinancieringsregeling (verruimd per 12 oktober)

Nadat u DIGITAL-subsidie heeft aangevraagd bij de Europese Commissie en zij uw aanvraag beoordeelt en hoog genoeg rangschikt, kunt u vervolgens bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag voor cofinanciering indienen. Per 12 oktober heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de cofinancieringsregeling voor goedgekeurde DIGITAL Europe projecten uitgebreid met drie nieuwe onderdelen met een maximaal subsidiebedrag van 50% van de subsidiabele kosten:

 • projecten met betrekking tot een test- en experimenteerfaciliteit voor de maakindustrie (maximaal 5 miljoen euro subsidie)
 • dataruimte voor de maakindustrie (maximaal 200.000 euro subsidie)
 • grootschalige proefprojecten voor cloud-to-edge diensten (maximaal 200.000 euro subsidie).

Voor ‘Europese digitale innovatiehubs’ en ‘markten voor cloud-to-edge-diensten’ kon u al cofinanciering aanvragen. Het ministerie van EZK heeft de nationale openstelling voor deze twee onderwerpen verlengd tot en met 15 november 2022. Dit was nodig omdat door vertraging in het subsidieverleningsproces van de Europese Commissie het voor aanvragers niet meer mogelijk was om voor 30 september 2022 een aanvraag in te dienen. Het ministerie heeft een totaalbudget van 50 miljoen euro voor het verlenen van cofinanciering voor Digital Europe projecten voor de periode 2022-2024.

Wij helpen u graag

We zeiden het al: bij dit subsidieprogramma ligt de lat hoog. Het is dus van het grootste belang dat uw project goed in elkaar steekt en dat u een overtuigende subsidieaanvraag indient. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk – bekijk vooral ook de bepalingen van de diverse subsidieoproepen via de Europese webpagina. Zoekt u ondersteuning bij het concretiseren van uw plannen en het zoeken naar samenwerkingspartners? Onze consultants helpen u daar graag bij! Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement