Project Development Assistance

Stel: u wilt een bedrijventerrein upgraden samen met alle bedrijven en daarbij vooral inzetten op energieneutraliteit. Of u heeft plannen voor de uitbreiding van een winkelcentrum waarbij energiebesparing en duurzame energie extra aandacht krijgen. Of u wilt aan de slag met innovatieve transportoplossingen in stedelijk gebied? Mooie plannen, die vanwege de klimaataspecten echter de nodige extra inspanningen vergen. De Europese Commissie (EC) hecht grote waarde aan grootschalige projecten (>2,5 – 100M euro) die het Klimaatakkoord van Parijs helpen realiseren. Om die reden stelt ze subsidie beschikbaar voor de voorbereidende werkzaamheden om dergelijke projecten te kunnen realiseren.

Met Project Development Assistance stakeholders mobiliseren en haalbaarheidsstudies uitvoeren

De EC realiseert zich hoeveel moeite het kost om voor dergelijke grootschalige trajecten stakeholders te mobiliseren, gedetailleerde plannen op te stellen, haalbaarheidsstudies te (laten) uitvoeren enzovoort. Niet zelden komen plannen met grote energiebesparingsambities om die reden niet verder dan het ideestadium en valt men terug op de traditionele plannen: een gemiste kans! Met de Project Development Assistance (PDA) regeling vanuit het Europese Innovation Fund, kunnen partijen met zulke plannen gebruikmaken van een subsidie om de werkzaamheden, noodzakelijk om het project van idee naar succesvolle uitvoering te brengen, te kunnen uitvoeren.

Wie kunnen gebruik maken van de PDA-subsidie?

PDA-subsidie is beschikbaar voor zowel publieke als private partijen zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, provincies maar ook infra- en bouwbedrijven of bijvoorbeeld ESCO’s (Energy Service Companies). De EC richt zich met deze subsidie op grootschalige projecten. Afhankelijk van het type Project Development Assistance moet er uiteindelijk minimaal 2,5 of zelfs meer dan 20 miljoen euro geïnvesteerd worden. Voor elke 15-20 geïnvesteerde euro’s is er ongeveer een euro subsidie beschikbaar, dus voor een project van 30 miljoen euro komt u in aanmerking voor circa 1,5 tot 2 miljoen euro subsidie, die kan worden besteed aan de voorbereidende werkzaamheden.

Veel ervaring met Europese subsidies

PNO Consultants heeft veel ervaring met Europese subsidies op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid binnen de gebouwde omgeving en procesindustrie. Onze experts kunnen u ook helpen met het aanvragen van deze subsidie. Heeft u plannen om een bestaand bedrijven- of gebouwenterrein energiezuiniger te maken? Maak dan eens vrijblijvend kennis met een van onze experts om te kijken of u voor deze subsidie in aanmerking komt.