RAAK-mkb opent eerste indieningsronde 2020

Een nieuwe aanvraagronde voor RAAK-mkb staat weer open voor het indienen van onderzoeksprojecten waarbij hogescholen samenwerken met mkb’s. Indiening van subsidieaanvragen is mogelijk tot en met 3 maart 2020.

RAAK-mkb bevordert samenwerking tussen mkb’s en hogescholen

De RAAK-mkb subsidie zet in op gezamenlijke onderzoeksprojecten tussen mkb’s en hogescholen. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. De onderwerpkeuze is vrij, zolang het gaat om een concrete kennisvraag uit de mkb-praktijk. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbaar in de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs. De subsidie bedraagt maximaal 300.000 euro per project. Het beschikbare budget voor de nieuwe indieningsronde is 5,1 miljoen euro.

Hogeschool vraagt subsidie aan

Een consortium van een (door de overheid gefinancierde) hogeschool, minimaal zes mkb’s en een brancheorganisatie of andere organisatie die het stimuleren van innovatie in het mkb in haar doelstellingen heeft staan, voert het onderzoek uit. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn:

 • de hogeschool treedt op als hoofdaanvrager/penvoerder namens het consortium
 • het onderzoeksproject start in de tweede helft van 2020 en duurt maximaal 24 maanden
 • de consortiumpartners dragen minstens 50% van de kosten zelf (in cash of in kind).

Voorbeelden van gesubsidieerde projecten

Uitvoerder van de subsidieregeling is het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Het houdt een database bij van alle projecten die RAAK-subsidie hebben ontvangen. Enkele voorbeelden:

 • Hoe kunnen apothekers hun dienstverlening innoveren met een nieuwe rol als medicatiebegeleidingsexpert?
 • Het creëren van een platform waar bedrijfsleven en kennisinstellingen investeren in de ontwikkeling van hoogwaardige kennis en diensten op het gebied van chatbots en conversational design
 • Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van een nieuw biocomposiet in het circulaire bouwproces.
 • Hergebruik van PET-vezels in composieten.

Kwaliteit onderzoeksplan is doorslaggevend

Bij het indienen van de subsidieaanvraag moet het consortium een gedegen plan aanleveren. De subsidieverstrekker beoordeelt dit plan aan de hand van drie criteria:

 • Vraagarticulatie. Een kennisvraag is aanwijsbaar afkomstig van (professionals werkzaam in) het mkb. De aanvraag beschrijft het proces waarlangs de vraagarticulatie plaatsgevonden heeft (workshops in het veld, surveys, verwijzingen naar presentaties, etc.). Daarnaast moet de vraag ook maatschappelijk relevant zijn.
 • Netwerkvorming. De betrokken mkb’s hebben een actieve rol in het onderzoek. Daarnaast heeft het consortium aantoonbaar voldoende kennis en kwaliteit om het onderzoek uit te voeren. Tot slot staat het netwerk van personen of organisaties (bij voorkeur uitbreiding van een bestaand netwerk) niet geïsoleerd, er zijn relaties met relevante initiatieven op het vakgebied, in het binnenland en/of buitenland.
 • Onderzoekplan. Het onderzoeksplan bevat een volledige maar beknopte weergave van de state-of-the-art kennis in de professionele praktijk en wetenschap, binnen en buiten Nederland. Daarnaast heeft het een zorgvuldig geformuleerde onderzoeksvraag met een beschrijving en onderbouwing van de voorgestelde methoden en analysetechnieken. Belangrijk is ook een activiteitenplan met meetbare (tussen)doelstellingen en te verwachten (tussen)resultaten. Tot slot moet het onderzoeksplan haalbaar en uitvoerbaar zijn. De kwaliteit van het onderzoeksplan telt voor 50% mee in de beoordeling.

Wat kan PNO voor u doen?

PNO heeft veel ervaring met het RAAK-mkb programma en weet waar een succesvolle aanvraag aan moet voldoen. We helpen u graag met het opstellen of versterken van uw aanvraag. U kunt ook gebruikmaken van onze review-service, waarbij één van onze RAAK-experts uw aanvraag nauwkeurig doorneemt aan de hand van de beoordelingscriteria. U ontvangt een eerlijk waardeoordeel en concrete suggesties voor verdere optimalisatie van uw aanvraag. Zoek gerust contact voor een review of informatie over de RAAK-subsidie. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement