RAAK-mkb zoekt voorstellen voor praktijkonderzoek

Deze maand opent een nieuwe aanvraagronde voor RAAK-mkb, een subsidie voor onderzoeksprojecten waarbij hogescholen samenwerken met mkb’s. Het onderzoek moet leiden tot nieuwe praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk tot en met 1 oktober.

Doel van de subsidie RAAK-mkb

Praktijkgericht onderzoek vanuit hogescholen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de innovatiekracht van het mkb. Vanuit die gedachte heeft het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA de RAAK-mkb regeling opgezet. Via deze regeling verstrekt het subsidie voor gezamenlijke onderzoeksprojecten waarbij een hogeschool samenwerkt met het mkb. De subsidie kan oplopen tot 300.000 euro per project. Voor de nieuwe aanvraagronde is in totaal 4,5 miljoen euro aan subsidies te verdelen.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking?

De subsidie is bestemd voor onderzoeksprojecten die vraaggestuurd en praktijkgericht zijn. Het onderwerp van het onderzoek is in principe vrij te kiezen, zolang het gaat om een concrete kennisvraag uit de mkb-praktijk. Het onderzoek moet leiden tot praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk, en daarmee tevens bijdragen aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Organisatie en subsidievoorwaarden

Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit een (door de overheid gefinancierde) hogeschool en minimaal zes mkb’s. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn:

 • de hogeschool moet optreden als hoofdaanvrager/penvoerder namens het consortium
 • het onderzoeksproject start in de eerste helft van 2020 en duurt maximaal 24 maanden
 • de consortium-partners dragen minstens 50% van de kosten zelf (in cash of in kind)

Voorbeelden van gesubsidieerde projecten

Enkele voorbeelden van onderzoeksvragen die eerder onderzocht zijn met behulp van de RAAK-mkb subsidie:

 • Welke kansen biedt ‘augmented reality’ voor het assemblageproces in maakbedrijven?
 • Hoe maken we een adviessysteem voor de overgang naar een duurzamere tulpenteelt?
 • Hoe meten we de sociale impact van bedrijven die zich richten op langdurig werklozen?
 • Hoe kunnen ondernemers met het oog op Smart Industry hun innovatievermogen verbeteren?

Tips en aandachtspunten

Bij de subsidieaanvraag moet een gedegen plan worden aangeleverd, dat wordt beoordeeld op drie belangrijke aspecten: vraagarticulatie, netwerkvorming en het onderzoeksplan. Hieronder geven we enkele handreikingen bij die punten:

 • Vraagarticulatie. Een kennisvraag moet betrekking hebben op een concrete uitdaging uit de beroepspraktijk, die maatschappelijk relevant is en aantoonbaar aansluit op een breed herkende behoefte. Het is dan ook essentieel om met het beroepenveld in gesprek te gaan en te achterhalen wat het werkveld precies nodig heeft. Pas als de vraagarticulatie scherp in beeld is, kan een project worden opgesteld dat daadwerkelijk maatschappelijke meerwaarde heeft en praktisch toepasbare kennis kan opleveren.
 • Netwerkvorming. Een project staat of valt met het hebben van het juiste netwerk. Alleen als alle relevante partijen actief betrokken zijn, kan een project succesvol zijn. Daarom moet kritisch worden gekeken naar de projectpartners: welke positie binnen het vakgebied hebben zij; welke kennis dragen ze bij; welke rol vervullen ze in het project; is alle benodigde expertise en kennis aan boord?
 • Onderzoekplan. In de praktijk wordt vaak te gemakkelijk gedacht over het onderzoeksplan. Veel aanvragen stranden op dit punt. Het onderzoeksplan moet een kwalitatief goede vertaling zijn van de praktijkvraag, en ingaan op activiteiten, methoden, resultaten en de rolverdeling. Dit vraagt om een solide onderzoekstheorie als basis, het gebruiken van state-of-the-art kennis, maar ook een helder activiteitenplan en een gedegen plan voor de verdere kenniscirculatie.

Wat kan PNO voor u doen?

PNO heeft veel ervaring met het RAAK-mkb programma en weet waar een succesvolle aanvraag aan moet voldoen. We helpen u graag met het opstellen of versterken van uw aanvraag. U kunt ook gebruikmaken van onze review-service, waarbij één van onze RAAK-experts uw aanvraag nauwkeurig doorneemt aan de hand van de beoordelingscriteria. U ontvangt een eerlijk waardeoordeel en concrete suggesties voor verdere optimalisatie van uw aanvraag. Zoek gerust contact voor een review of informatie over de RAAK-subsidie. Bel 088-8381381 of leg uw vraag of plannen voor via het formulier:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement