RAAK publiek ondersteunt maatschappelijke vraagstukken

De subsidieregeling RAAK publiek stimuleert de samenwerking tussen hogescholen en de publieke sector. De subsidie is bedoeld voor onderzoeksprojecten naar maatschappelijke uitdagingen bij overheidstaken, bijvoorbeeld op het gebied van zorg & welzijn, veiligheid, volkshuisvesting of onderwijs. RAAK publiek biedt ook zorgorganisaties, na de eerste golf in de coronacrisis, kansen voor de aanpak van relevante maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld in relatie tot het coronavirus.

Doel van RAAK publiek

Overheidsorganisaties hebben bij de uitvoering van hun taken steeds vaker te maken met lastige vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld bij publieke diensten op het gebied van zorg & welzijn, veiligheid, volkshuisvesting, onderwijs of kunst & cultuur. De coronacrisis heeft legio maatschappelijke vraagstukken aan het licht gebracht die schreeuwen om een oplossing. Een oplossing waarvoor overheidsorganisaties vaak de theoretische kennis zelf niet in huis hebben. De RAAK publiek subsidie kan dan uitkomst bieden.

De subsidie is bedoeld voor de vorming van kennisnetwerken met hogescholen die zich richten op de beantwoording van kennisvragen uit de publieke sector, zoals ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. Die kennisvragen zijn praktische vragen vanuit de ‘beroepspraktijk’ (professionals die werkzaam zijn in de publieke sector). De kennisvraag wordt onderzocht in een netwerk van hogescholen, kennisinstellingen en het beroepenveld, en resulteert in nieuwe, praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk.

Voorbeelden van gesubsidieerde projecten

Enkele voorbeelden van kennisvragen die al eerder subsidie kregen vanuit RAAK publiek:

 • burgervriendelijke aanpak bij behandeling van bezwaarschriften bij gemeenten
 • nieuwe behandelmethodiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • handvatten voor vakleerkrachten in het bewegingsonderwijs
 • innovatieve meettechnieken voor monitoring van natuurherstelprojecten (LCHT)
 • kwaliteitseisen en gedragsregels voor strafrechtmediation
 • toolkit voor smart cities en burgerparticipatie (Social Smart Governance).

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Een subsidie vanuit ‘RAAK publiek’ bedraagt maximaal 300.000 euro per consortium. Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële rondes. De eerste indieningsronde van dit jaar stond open open tot en met 23 juni. Partijen kunnen nieuwe aanvragen nog indienen tot en met uiterlijk 24 november 2020. Een – door de overheid gefinancierde – hogeschool moet de aanvraag indienen namens een consortium. Het beschikbare budget voor RAAK publiek bedraagt dit jaar ruim 7 miljoen euro.

Belangrijkste subsidievoorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, moet een project in ieder geval:

 • geleid en ingediend worden door een lector van een Nederlandse hogeschool
 • draaien om een concrete kennisvraag vanuit het professionele werkveld
 • worden uitgevoerd door een consortium met minimaal twee publieke partijen
 • voor minstens 50% worden gefinancierd door de consortiumpartners (in cash of in kind)
 • een looptijd hebben van minimaal 18 maanden en maximaal 24 maanden
 • een startdatum hebben die ligt tussen 1 februari en 1 juli 2021.

Alle ingediende projectvoorstellen worden na de sluitingsdatum onderling vergeleken. Alleen de beste voorstellen krijgen subsidie. Bij de beoordeling let de subsidieverstrekker vooral op drie aspecten: vraagarticulatie, netwerkvorming en de kwaliteit van het onderzoeksplan.

Wat kan PNO voor u doen?

Door onze jarenlange ervaring met de RAAK subsidie kunnen de specialisten van NEHEM, onderdeel van de PNO Groep, u uitstekend van dienst zijn, bijvoorbeeld met hulp bij het schrijven van uw aanvraag of met ondersteuning bij het opstellen van het budget. Met onze zelf ontwikkelde budgettool geven wij u maatwerkadvies over de beste budgetverdeling over de verschillende partners, en ondersteunen we bij de budgetplanning. Ook kunt u gebruikmaken van onze review-service, waarbij een RAAK expert uw aanvraag nauwkeurig doorneemt aan de hand van de beoordelingscriteria. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement