RAAK-subsidie geopend voor samenwerking hbo en werkveld

Subsidie vanuit de regeling RAAK-publiek bevordert de samenwerking tussen hogescholen en het beroepenveld van hbo-professionals die werkzaam zijn in de publieke sector. Gestuurd door een vraag vanuit het beroepenveld wordt in netwerken van hogescholen en het beroepenveld onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs. Tot 28 juni kunt u RAAK-subsidie aanvragen. We noemen 3 belangrijke aandachtspunten.

Voorwaarden RAAK-subsidie

 • De aanleiding van de aanvraag is een door het professionele werkveld van de publieke sector breed herkende en aanwijsbare uitdaging.
 • De hoofdaanvrager is een door de overheid bekostigde hogeschool.
 • Er nemen minimaal twee publieke partijen deel aan de aanvraag.
 • De maximaal aan te vragen subsidie is 300.000 euro. De looptijd (duur) van het project is minimaal 18 maanden en maximaal 24 maanden.

3 aandachtspunten voor subsidieaanvraag

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van drie criteria.

 1. Omschrijving van de vraag (vraagarticulatie)
  Ervaring leert ons dat het voor veel lectoren moeilijk is om de vraagarticulatie scherp te krijgen, omdat ze blijven denken vanuit de onderwijs-kant. Het is belangrijk om met het beroepenveld in gesprek te gaan en de juiste vragen te stellen, om op die manier te achterhalen wat het werkveld precies nodig heeft. Pas als de vraagarticulatie heel duidelijk in beeld is, kan een project worden opgesteld dat daadwerkelijk maatschappelijke meerwaarde heeft en praktisch toepasbare kennis oplevert.
 2. Netwerkvorming
  Een project staat of valt met het hebben van het juiste netwerk. Alleen als alle relevante partijen actief betrokken zijn, kan een project succesvol zijn. Het is belangrijk om kritisch te zijn naar partners: welke kennis dragen ze bij, welke rol vervullen ze in het project, welke positie binnen het vakgebied hebben ze, is alle benodigde expertise en kennis aan boord?
 3. Onderzoeksplan
  Iets wat in de praktijk vaak wordt onderschat, is het onderzoeksplan. Op dit punt zien we veel projecten stranden. Het onderzoeksplan is een belangrijk onderdeel van de aanvraag en moet goed in elkaar zitten. Besteed voldoende tijd aan zaken als het definiëren van activiteiten, methoden, resultaten, en de rolverdeling. Zorg ook dat er een gedegen onderzoekstheorie aan de aanvraag ten grondslag ligt.

Deadline RAAK-subsidie aanvragen

In 2018 is er één aanvraagperiode voor projectaanvragen RAAK-publiek. Deze periode sluit op 28 juni 2018.

PNO en RAAK-subsidie

PNO heeft veel ervaring met het RAAK-programma en weet waar een succesvolle aanvraag aan moet voldoen. We helpen u graag met het opstellen of versterken van uw aanvraag. U kunt ook gebruikmaken van onze review-service, waarbij één van onze RAAK-publiek experts uw aanvraag nauwkeurig doorneemt aan de hand van de beoordelingscriteria. U ontvangt een eerlijk waardeoordeel en concrete suggesties voor verdere optimalisatie van uw aanvraag. Zoek gerust contact voor een review of informatie over Raak subsidie.