RDM subsidie ondersteunt topinnovaties in de mobiliteit

Recent werden de resultaten bekendgemaakt van de RDM-subsidieronde voor de Nederlandse mobiliteitssector. Een commissie van deskundigen maakte een selectie van acht projecten. De experts van PNO en EGEN (onderdeel van de PNO Group) werkten mee aan vier winnende projectvoorstellen. Een resultaat waar we trots op zijn! In dit artikel vertellen we graag wat meer over deze top-projecten.

Subsidie-impuls voor de mobiliteitssector

De RDM subsidie-impuls dateert van mei 2021 en heet officieel: subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren. Doel van de regeling is het weer ‘op gang’ helpen van de vastgelopen R&D-investeringen in de automotive-, luchtvaart- en scheepvaartsector. Dat is nodig, want de coronacrisis zorgde voor veel vraaguitval en omzetdalingen in deze sectoren, en veel bedrijven zagen zich genoodzaakt om te bezuinigen op hun R&D-investeringen. Omdat bezuinigingen op R&D de internationale koppositie van ons land in gevaar zouden kunnen brengen, besloot het kabinet tot een eenmalige subsidie-impuls van 150 miljoen euro.

Het insturen van projectvoorstellen was mogelijk van 17 mei tot 17 augustus 2021. Vorige week werden de resultaten bekendgemaakt: een commissie van deskundigen maakte uit alle inzendingen een selectie van acht projecten. En zoals gezegd: vier gehonoreerde aanvragen zijn opgesteld met ondersteuning door PNO en EGEN. Hieronder vertellen we wat meer over elk van deze mooie projecten.

Project 1: ‘Green Transport Delta’ voor elektrisch vervoer

Dit project is gericht op nieuwe innovaties op het gebied van elektrificatie en batterijtechnologie voor (zware) wegvoertuigen. Deze ontwikkeling vraagt om een ‘integrale aanpak’ van R&D in de Nederlandse batterij-waardeketen. Het project vertegenwoordigt daarom een samenwerkingsverband op vier hoofdonderwerpen in de waardeketen: batterijproductie, batterijmanagementsystemen, laadinfrastructuur en batterijrecycling.

Het consortium bestaat uit 28 partijen, aangevoerd door VDL Nedcar (penvoerder). Onder de andere partners bevinden zich Heliox, NXP, TNO, ELEO, DAF, Lightyear, Cleantron, Scholt Energy, TU/e en Maastricht University. De subsidieaanvraag is begeleid vanuit een samenwerking tussen PNO en Brainport Development, en bracht het tot een mooie eerste plaats in de ranking van geselecteerde projecten!

Project 2: ‘Green Transport Delta’ voor waterstof

Centraal bij dit project staan innovaties op het gebied van waterstof, een belangrijke technologie die kan helpen om de mobiliteitssector te verduurzamen. Meer concreet gaat het hier om het verder ontwikkelen van een drietal veelbelovende waterstoftechnologieën: verbrandingsmotoren voor waterstof, brandstofcellen en een ‘nieuwe generatie’ technologie voor waterstoftankinfrastructuur. Het project is een crossover tussen twee sectoren, want het gaat hier om waterstofinnovaties voor zowel vrachtvervoer als scheepvaart.

Het project wordt uitgevoerd door een consortium van twintig bedrijven, met DAF Trucks als penvoerder. Andere deelnemers zijn onder meer: Bronkhorst, Bosal, DENS, DLS, Koedood, MTEE, NPS Diesel, Resato, Vialle, VDL, VSL, TNO, TU/e en Rijksuniversiteit Groningen. PNO heeft de volledige subsidieaanvraag geschreven, en de projectontwikkeling/afstemming verliep in samenwerking met RAI Automotive Industry NL en Brainport Development. De beoordelingscommissie plaatste het project op de tweede plaats van winnende projecten!

Project 3: BrightSky innoveert de Nederlandse luchtvaartsector

Grote internationale luchthavens zoals Schiphol zijn een ideale proeftuin voor technologische innovaties. Dat is waar het om gaat bij het BrightSky-project: het concurrerender maken van de Nederlandse luchtvaartsector op en rond de luchthaven, door middel van technische innovaties op het gebied van onderhoud, beveiliging en luchthavensystemen. Het Transport Team van EGEN (onderdeel van de PNO Group) nam de volledige begeleiding en opstelling van de subsidieaanvraag voor dit project voor zijn rekening. De BrightSky-aanvraag werd gehonoreerd met een subsidiebijdrage van circa 25 miljoen euro.

Project 4: een sterke maritieme waterstofeconomie met SH2IPDRIVE

Dit laatste project betreft een ambitieuze samenwerking tussen 25 bedrijven en kennisinstellingen uit de maritieme sector. Centraal hierbij staat de introductie van waterstof als alternatieve energiedrager voor de scheepvaart, en de ontwikkeling van nieuwe voortstuwings- en energiesystemen voor schepen op basis van waterstof. Tegelijkertijd legt SH2IPDRIVE een basis voor een sterke maritieme waterstofeconomie in Nederland, om zo een leidende positie in Europa en de wereld te verwerven. De aanvraag was een samenwerking tussen PNO en EGEN’s Transport Team, en werd gehonoreerd met een subsidiebedrag van circa 25 miljoen euro. Zie ook het persbericht.

Overige projecten

Ook de vier andere projecten die werden geselecteerd voor subsidie zijn beslist de moeite waard, en willen we hier graag kort noemen. Het gaat om:

  • Thermoplasten voor een duurzame luchtvaart (lichtgewicht-materialen voor kleine vliegtuigen)
  • MENENS (een project rondom methanol als duurzame alternatieve brandstof voor schepen)
  • LNG-ZERO (technologieën om de uitstoot van LNG-aangedreven schepen fors te verminderen)
  • Composiettank voor de luchtvaart (een lichtgewicht brandstoftank voor vloeibare waterstof).

Bij de acht geselecteerde samenwerkingsprojecten zijn in totaal 109 bedrijven en 27 onderzoeksinstellingen betrokken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft uw bedrijf óók plannen voor R&D-projecten of andere innovaties op het gebied van transport, mobiliteit en duurzame energie? En bent u daarvoor op zoek naar passende subsidieregelingen? Onze experts zijn u graag van dienst. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement