Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd


Eind februari is – eindelijk – de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling heeft betrekking op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015.

Transitievergoeding en zieke werknemers

Werkgevers dienen ook, bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, aan arbeidsongeschikte of zieke werknemers een transitievergoeding uit te keren. Arbeidsongeschikte of zieke werknemers waren echter niet meer in staat de in een arbeidsovereenkomst bedongen arbeid voor de werkgever te verrichten. Vandaar dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) deze werkgevers – op verzoek – gaat compenseren. De hoogte van de transitievergoeding is ongeveer 0,4 maandsalaris per dienstjaar en in totaal gemiddeld zo’n 12.500 euro. Niet onbelangrijk dus om deze uitbetaalde vergoeding als werkgever terug te vragen aan het UWV.

Vanaf 1 april 2020 aan te vragen maar wel met terugwerkende kracht

Het indienen van een verzoek tot compensatie kan pas vanaf 1 april 2020. Het UWV gaat deze regeling uitvoeren en heeft dus tijd nodig om de uitvoering van deze subsidieregeling te organiseren, inclusief digitaal loket! Het UWV verwacht namelijk zo’n 13.300 verzoeken per jaar te moeten behandelen. De wetgever is overigens heel redelijk geweest door het mogelijk te maken zogenaamde ‘oude gevallen’ ook voor subsidie in aanmerking te laten komen. Alle vanaf 1 juli 2015 uitbetaalde transitievergoedingen die voldoen aan de voorwaarden komen voor compensatie in aanmerking. Deze aanvraag met terugwerkende kracht moet dan wel vóór 1 oktober 2020 zijn ingediend.

Hoe komt u in aanmerking voor compensatie van de transitievergoeding?

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet het UWV – op basis van een individueel samen te stellen dossier – in ieder geval kunnen vaststellen dat:

  • er sprake was van een arbeidsovereenkomst,
  • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan,
  • de transitievergoeding is betaald,
  • de berekening van de transitievergoeding juist heeft plaatsgevonden.

Nu al laten controleren of u voor compensatie in aanmerking komt

Ondanks het feit dat pas vanaf 1 april 2020 de aanvraag kan worden ingediend, kunnen werkgevers ons alvast laten controleren of de door hen betaalde transitievergoedingen sinds 1 juli 2015 in aanmerking komen voor compensatie. Neem hierover contact met ons op door ons te bellen op 088-8381381 of ons een berichtje te sturen:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement