Renovatieversneller voor grote woningprojecten

Nederlandse woonwijken moeten duurzamer worden gemaakt. Om dat proces sneller, efficiënter en betaalbaarder te maken, start binnenkort de Renovatieversneller. Deze nieuwe subsidieregeling krijgt een budget van liefst 100 miljoen euro, bedoeld voor het sneller verduurzamen van Nederlandse huurwoningen.

Doel van de Subsidieregeling Renovatieversneller

Bij het verduurzamen van bestaande woningen geldt een dubbele doelstelling: het tempo moet omhoog en de renovatiekosten per woning moeten omlaag. De nieuwe subsidieregeling ‘Renovatieversneller’ doet dat door subsidies te verstrekken aan slim gebundelde renovatieprojecten. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal woningen dat wordt gerenoveerd. Kort gezegd gaat het om een bedrag van 2.000 tot 7.000 euro per woning (afhankelijk van het woningtype en de uiteindelijke warmtevraag).

Voor wie zijn deze subsidies bedoeld?

De Renovatieversneller steunt alleen renovatieprojecten van samenwerkingsverbanden. Individuele woningeigenaren kunnen deze subsidie dus niet aanvragen. De subsidieregeling is vooral interessant voor partijen met meerdere huurwoningen (met een bouwjaar tot 1995). Bijvoorbeeld woningcorporaties, grotere woningverhuurders en verenigingen van eigenaren. Zij kunnen de subsidie aanvragen als deelnemer in een samenwerkingsverband dat bestaat uit meerdere woningeigenaren en ‘renovatie-aanbieders’ als bouwbedrijven, installateurs en fabrikanten (met name als zij optreden als innovatieve aanbieder van standaardmaatregelenpakketten met een groot opschalingspotentieel).

Belangrijkste renovatieversneller voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van belang:

 • de samenwerking betreft renovatie van bestaande woningen
 • de woningen zijn van minstens twee woningeigenaren (elk minimaal vijftig)
 • in totaal worden minstens 150 woningen gerenoveerd van vóór 1995 (binnen drie jaar)
 • de woningen hebben na afloop een netto warmtevraag per jaar van hooguit 70 kWh/m2
 • het project wordt uitgevoerd door een consortium met minimaal één mkb.

Gaat het om een renovatieproject dat vooral is gericht op het ‘aardgasvrij’ maken van woningen? Daarvoor geldt sinds kort een aparte subsidieregeling, de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH).

Wat is verder van belang?

De subsidieregeling Renovatieversneller krijgt een budget van in totaal 100 miljoen euro, voor vier jaarlijkse aanvraagrondes van 2020 tot en met 2023. De eerste aanvraagronde staat open van 29 juni tot en met 2 november 2020. Belangrijk is dat de subsidieregeling is opgezet als een ‘competitie’. Om kans te maken op subsidie moet een (renovatie-)project goed scoren qua omvang, innovatiegehalte, opschalingspotentieel en te realiseren kostenreductie. Ook wordt er kritisch gekeken naar de kwaliteit van het projectplan, de uitvoeringswijze, en het optimaal betrekken van de bewoners bij de renovatie.

Meer weten?

Bent u actief als grote woningverhuurder en heeft u plannen voor verduurzaming en renovatie? PNO heeft veel ervaring met dergelijke trajecten. Onze experts zorgen voor een optimale subsidieaanvraag. Ook denken zij graag proactief met u mee, bijvoorbeeld over slimme vraagbundeling, standaardisatie bij de toepassing van pakketten, ketensamenwerking of industrialisatie. Meer weten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement