Samen bedrijven weerbaarder maken tegen cybercrime

Het Nederlandse mkb moet zich beter beschermen tegen de gevaren van cybercrime. Daarom wil de overheid gaan werken aan een nieuw, landelijk dekkend systeem van ‘cyberweerbaarheidsnetwerken’. Belangstellende partijen kunnen vanaf 16 april voorstellen indienen voor zo’n nieuw netwerk. De beste voorstellen maken kans op een subsidie van 200.000 euro.

Bijna 40% van het Nederlandse mkb had het afgelopen jaar te maken met digitale fraude, zoals identiteitsmisbruik, ransomware of malware. Bedrijven moet zich meer bewust worden van deze gevaren en zich beter gaan wapenen tegen cyberdreigingen. De afgelopen week werd daarvoor een gloednieuwe subsidieregeling bekend gemaakt, die tot stand kwam in samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC) en het Digital Trust Centre (DTC).

Doelgroep

De nieuwe subsidieregeling biedt kansen voor bedrijven die zich willen inzetten voor de ‘cybersecurity’ voor bedrijven in hun regio, bedrijfstak of keten. Samenwerking is een belangrijke voorwaarde: u moet samen met andere bedrijven een ‘cyberweerbaarheidsnetwerk’ vormen. Uiteraard moeten de partners samen beschikken over relevante expertise en een sterk netwerk in de regio of sector.

Subsidie waarvoor?

De subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die gaan werken aan de uitvoering van een ‘cyberweerbaarheidsplan’. Dit is een activiteitenplan voor een periode van maximaal 3 jaar dat u als samenwerkingsverband zelf opstelt en meestuurt met de subsidieaanvraag.

Een cyberweerbaarheidsnetwerk moet gaan werken als een informatie- of expertisecentrum op het gebied van cybersecurity, en zich daarbij richten op:

  • het bevorderen van cyberweerbaarheid bij bedrijven;
  • het informeren van bedrijven over hun ‘digitale kwetsbaarheden’;
  • het weerbaarder maken van bedrijven tegen cyberdreigingen.

De beste inzendingen ontvangen een subsidie die 50% van de projectkosten vergoedt en die kan oplopen tot maximaal 200.000 euro. Bij de beoordeling wordt onder meer gelet op de expertise van de samenwerkingspartners, de impact van het netwerk voor de veiligheid van bedrijven, en de voorbeeldwerking van het netwerk voor anderen. Er is geld voor ruim 5 nieuwe cyberweerbaarheidsnetwerken.

Wat kan PNO voor u doen?

Heeft u concrete plannen voor het vormen van een samenwerkingsverband rondom Cyberweerbaarheid? PNO kan u helpen bij het aanvragen van (onder andere) de bovenstaande subsidie. Neem dan contact op met een van onze experts om tijdig te starten met de voorbereidingen. Het aanvragen van de subsidie is slechts kort mogelijk, uiterlijk tot 31 mei 2018.