Samenwerking centraal bij JTF-subsidie voor Drents vergroeningsproject

Afgelopen vrijdag is de toekenning van de eerste Just Transition Fund-subsidie (JTF) in Drenthe gevierd met een symbolische uitreiking op het kantoor van Senbis Polymer Innovations. Met behulp van deze subsidie gaat Senbis in een consortium met de RUG, TNO, WFBR en NHL Stenden Hogeschool in Emmen op zoek naar oplossingen voor (micro)plasticvervuiling.

Kennis vergaren en valoriseren

Senbis, dat is ontstaan uit de voormalige R&D-afdeling van Akzo Nobel, is een vooraanstaand researchbedrijf op het gebied van polymeren. Het beschikt over ruime kennis van plastics en uitgebreide onderzoeksfaciliteiten waaronder een laboratorium en een pilot plant. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), TNO, Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) en NHL Stenden Hogeschool Emmen vormt Senbis het project BIOTTEK (Biopolyesters In Onderzoek voor een Toekomstbestendige Transitie van Emmen en de Kunststofindustrie). De aard van deze projectpartners maakt het mogelijk niet alleen wetenschappelijk onderzoek te doen, maar de resultaten ook te vertalen naar marktrijpe oplossingen.

Zo wordt binnen dit project de benodigde kennis op het gebied van bio-afbreekbare polyesters verzameld, met een speciale focus op technische vezels en textielgaren. In het project zal kennis ontwikkeld worden over nieuwe biopolymeren. Daarbij ligt de focus op het begrijpen van de eigenschappen van de vezels en op de biologische afbreekbaarheid. Naast chemische en biologische experimenten zal ook gebruik gemaakt worden van AI om het onderzoek te versnellen. De resultaten van het project zullen gebruikt worden om nieuwe textielvezels te ontwikkelen die in de toekomst polyestervezels kunnen vervangen en zo de hoeveelheid microplastics in het milieu verminderen.

Just Transition Fund staat voor ‘eerlijke klimaattransitie’

Het Just Transition Fund heet niet voor niets zo. Just staat voor ‘eerlijk’ en dat is een belangrijk doel van dit Europese steunfonds. Het JTF moet er namelijk voor zorgen dat regio’s die relatief zwaar worden getroffen door de klimaattransitie, bijvoorbeeld door banenverlies, niet op achterstand komen. Zo is er alleen al voor de JTF-regio Groningen-Emmen 330 miljoen euro uitgetrokken; subsidie die kan worden gebruikt voor het stimuleren van economische vernieuwingen (innovaties en kennisinfrastructuur), ‘groene perspectieven’ (kansen uit vergroening van de economie) en om- en bijscholing van personeel. BIOTTEK is een prachtig voorbeeld op het snijvlak van al deze drie doelen.

Symbiose van kennis en capaciteit

Net zoals het BIOTTEK project meerdere doelen raakt, is het Just Transition Fund een goed voorbeeld van de gelaagdheid van dergelijke Europese fondsen. Verschillende sectoren, regio’s, maatschappelijke thema’s alsook de uitgebreide subsidievoorwaarden stellen hoge eisen aan de aanvrager en betrokkenen bij het te subsidiëren project. Net zoals het hierboven omschreven project alleen maar succesvol kan zijn dankzij een optimale samenwerking tussen de kennispartners geldt dit ook voor het aanvraagtraject dat daaraan vooraf gaat. PNO kan hierin voorzien doordat ze zowel thematische als regionale experts kan bieden.

Het BIOTTEK project werd ondersteund door een combinatie van PNO Chemistry voor de vakinhoudelijke expertise en PNO Noord Nederland voor de kennis van de regionale strategie en dynamiek. Wij zijn dan ook trots op dit geweldige resultaat dat mede tot stand is gekomen door de inzet van onze chemie-, regio- en compliance-experts Anne Bakker, Lars van der Meulen en Imre de Jong.

Ook JTF-subsidie voor een eerlijke transitie in uw regio?

Ook voor de komende JTF-rondes en in de andere JTF-regio’s (IJmond, Groot-Rijnmond, Zeeuws-Vlaanderen, West-Noord-Brabant en Zuid-Limburg) staan onze experts weer klaar om regio’s, bedrijven en onderzoekers bij te staan met het bedenken en opzetten van kansrijke projecten en het begeleiden van de JTF-subsidie. Heeft u vragen of een projectidee, leg dat dan voor aan een van onze experts. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement