SBIR zoekt ‘mensgerichte AI’ voor publieke sector

Het SBIR-programma is op zoek naar bedrijven en ondernemers voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Specifiek gaat het om het ontwikkelen van nieuwe mensgerichte op Artificiële Intelligentie (AI) gebaseerde producten, diensten of product-dienstcombinaties voor partijen in de publieke sector. Bedrijven met een goed idee maken kans op 20.000 euro subsidie voor een nader haalbaarheidsonderzoek.

Voor wie is deze SBIR-oproep interessant?

Oproepen voor het SBIR-programma (Small Business Innovation Research) staan open voor elk bedrijf met een goed voorstel dat past bij de betreffende oproep. De huidige oproep is getiteld:
‘Mensgerichte Artificiële Intelligentie voor de publieke sector’. Hij biedt kansen voor bedrijven die ervaring hebben met het ontwikkelen van nieuwe producten, toepassingen of diensten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). De oproep komt voort uit het gegeven dat computers handelingen sneller en beter kunnen uitvoeren dan mensen. Sommige personen ervaren deze ontwikkeling als een bedreiging voor hun privacy, hun werk of voor de mensheid in het algemeen. Wij dragen nog steeds de eindverantwoordelijkheid, maar de relatie tussen mens en technologie verandert snel en we moeten steeds nieuwe vaardigheden leren.

Focus op concrete maatschappelijke uitdagingen

Een projectvoorstel moet in elk geval betrekking hebben op Artificiële Intelligentie. Het doel van deze SBIR- innovatiecompetitie is het ontwikkelen en testen van mensgerichte AI-oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen van de publieke sector die passen binnen een van de de volgende drie thema’s:

 • Het functioneren van de democratie en de relatie tussen burgers en overheid. Voorbeeld: AI die het sneller verkrijgen van openbare informatie verbetert.
 • Mogelijkheid tot het verbeteren van de participatie aan de samenleving. Voorbeelden: AI die helpt bij het aanvragen van een uitkering of toeslagen of het maken van bezwaar.
 • Het voldoen van (de implementatie van) AI-systemen aan mensenrechten. Voorbeeld: AI-systemen die detecteren wanneer er mogelijk sprake is van ongeoorloofde discriminatie.

Hoeveel bedraagt de SBIR-subsidie?

Wanneer u interesse heeft, moet u eerst online een korte en krachtige beschrijving (A4) invullen. Een commissie beoordeelt vervolgens welke A4-voorstellen (maximaal twintig) het best passen binnen de SBIR-oproep. Zij krijgen een uitnodiging voor het indienen van een fase 1 offerte.
Een SBIR-subsidieaanvraag bestaat uit twee fases:

 • Inzenders van de beste voorstellen krijgen van SBIR eerst een opdracht voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Zij ontvangen daarvoor een SBIR-bijdrage van maximaal 20.000 euro. Maximaal tien voorstellen komen voor subsidie in aanmerking.
 • De beste kandidaten na die eerste fase kunnen daarna bovendien een subsidie aanvragen voor de vervolgfase. Dit is het onderzoeks- en ontwikkelingstraject waarin het gaat om het ontwikkelen en testen van een prototype in een proeftuinomgeving. De hoogte van die vervolgsubsidie is ongeveer 100.000 euro. Maximaal twee voorstellen komen hiervoor in aanmerking.

Impact is doorslaggevend

De commissie beoordeelt de voorstellen aan de hand van drie criteria. Bij de beoordeling kunt u maximaal 100 punten behalen. Het maximum aantal punten per criterium is als volgt:

 • Impact: Het gaat hierbij onder meer om de bijdrage van de innovatie aan het thema inclusief analyse van de maatschappelijke uitdaging (maximaal 50 punten).
 • Technologische haalbaarheid: Denk hierbij onder meer aan het aannemelijk maken dat het product veilig, betrouwbaar en snel is (maximaal 30 punten).
 • Economisch perspectief: Het draait hier onder meer om de betrokkenheid en interesse van (potentiële) afnemers van het gerealiseerde eindproduct (maximaal 20 punten).

Belangstelling?

Werkt uw bedrijf aan producten, diensten of product-dienstcombinaties op het gebied van Artificiële Intelligentie? Zoek dan snel contact met de ICT-experts van PNO. Zij kunnen u meer vertellen over de SBIR-subsidie en helpen bij het opstellen van een goede offerte en de subsidieaanvraag. Maar kom snel in actie: de oproepronde sluit al op 20 september 2021. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement