Sectorindeling aanpassen met terugwerkende kracht niet meer mogelijk

Werkgevers kunnen vanaf 29 juni hun sectorindeling niet meer met terugwerkende kracht aanpassen. Dat komt door een aantal maatregelen die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft getroffen. De maatregelen zijn bedoeld om de uitvoering te verbeteren van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA. Corrigeren van de sectorindeling blijft mogelijk, maar niet meer met terugwerkende kracht.

Sectorindeling weerspiegelt huidige economie niet meer

De Belastingdienst is volgens de minister te veel tijd kwijt aan het corrigeren van de sectorindeling van werkgevers die vinden dat ze in een verkeerde (duurdere) sector ingedeeld zijn. Werkgevers vragen vaak om de indeling met terugwerkende kracht te corrigeren, omdat zij ontdekken dat zij jarenlang teveel hebben betaald. Dit is vanaf vorige week dus niet meer mogelijk. Het blijft wel mogelijk om de sectorindeling aan te passen voor het huidige jaar. Dit lijkt nu van extra belang te worden.

Uw sectorindeling controleren? Neem contact op of bel +31 (0)88 – 838 13 81

Voorbereiden op Wet Arbeidsmarkt in Balans

Dat veel bedrijven verkeerd zijn ingedeeld, komt deels doordat veel huidige bedrijfsactiviteiten niet meer passen in de indeling, die stamt uit de jaren tachtig. Minister Koolmees is van mening dat deze indeling niet meer de huidige economie weerspiegelt. Met het doorvoeren van een aantal wijzigingen in de premieheffing voor de WW, ZW en WGA loopt de minister vooruit op de wijzigingen die het gevolg zullen zijn van de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Deze nieuwe wet is bedoeld om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken mensen in vaste dienst te nemen.

Controleren van sectorindeling essentieel

Op dit moment vindt de premieheffing voor de bekostiging van de WW, ZW en WGA plaats via de sectorindeling. De hoogte van de premie is afhankelijk van de sector waarin werkgevers door de Belastingdienst zijn ingedeeld. In een sector met een hogere werkloosheid betalen werkgevers meer premie. Het is dus belangrijker dan ooit voor werkgevers om te controleren of zij in de juiste sector ingedeeld zijn. Dit hangt af van de werkzaamheden van werknemers en de plaats van de onderneming in het maatschappelijk verkeer.

Heeft u hulp nodig bij het aanpassen van uw sectorindeling?