SLIM MKB subsidie: hoe zorgt u voor een correcte herindiening?

Volgende week start een nieuwe aanvraagronde voor de SLIM-subsidie. Heeft u deze subsidie aangevraagd bij een eerdere ronde in 2020, maar viel uw aanvraag toen buiten de ‘prijzen’ door een ongunstige loting? Die kans is groot, maar niet getreurd: u kunt uw eerdere aanvraag opnieuw indienen! Onze SLIM-experts geven uitleg en een aantal handige praktische tips.

Over de SLIM-subsidie en het lotingssysteem

SLIM staat voor ‘Stimuleringsregeling Leven Lang Ontwikkelen in het MKB’. De subsidieregeling werkt met verschillende aanvraagrondes. Elke ronde heeft een beperkt budget. Daarom worden de subsidieaanvragen gerangschikt via een lotingssysteem: aanvragen met een ‘ongunstige’ loting worden afgewezen. En dat zijn ook veel kwalitatief goede projecten! Ter illustratie: bij de vorige SLIM-ronde (september 2020) werden 2.941 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er circa 2.180 na loting afgewezen.

Herindienen van een SLIM-MKB aanvraag

Gelukkig is het toegestaan om een afgewezen SLIM-aanvraag opnieuw in te dienen in een latere ronde (bijvoorbeeld de ronde die loopt van 2 maart tot en met 31 maart 2021). Maar let op: ‘herindiening’ betekent niet dat u de eerdere aanvraag ongewijzigd opnieuw kunt insturen! Welke aanpassingen zijn nodig? En waar moet u nog meer op letten? We geven u een aantal tips.

Tips voor herindiening

Om een herindiening te kunnen doen, zijn de volgende punten van belang:

  • Er zijn nieuwe bijlagen nodig, zoals een nieuwe MKB-verklaring en de minimisverklaring. Deze documenten moeten aan nadere voorwaarden voldoen, zoals een ‘natte’ handtekening van alle bestuurders.
  • Controleer de data in het bijgevoegde activiteitenplan goed. Kloppen de projectdata nog steeds en komen ze overeen met de projectplanning?
  • Is het project inmiddels al van start gegaan? Dan zijn er kosten gemaakt die nu niet meer in de subsidieaanvraag mogen worden meegenomen.
  • Mogelijk is uw project inhoudelijk gewijzigd? Dan is het voor herindiening een uitgelezen kans om de subsidieaanvraag hierop aan te passen.

Ook inhoudelijke controle zinvol

Het is altijd goed om een nieuwe subsidieaanvraag te laten bekijken door een deskundige partij. Ook bij een ‘herindiening’. Dat is de perfecte gelegenheid om de gehele aanvraag ook nog eens goed inhoudelijk te laten controleren. Want: passen alle activiteiten nog wel bij het doel van de subsidieregeling? Of zijn er activiteiten die beter onder een ander thema van de SLIM-regeling passen? Zo’n extra controle is geen overbodige luxe, zo weten onze experts. Hun tips kunnen voorkomen dat de subsidieverstrekker uitgebreide vragenbrieven gaat sturen, of zelfs een afwijzing. Het zou toch zonde zijn als uw aanvraag wel binnen de loting is gevallen, maar alsnog zou worden afgewezen op inhoudelijke gronden?

Wat kan PNO voor u doen?

Zoekt uw organisatie deskundige ondersteuning bij het (her-)indienen van een SLIM-subsidieaanvraag? De SLIM-experts van PNO Consultants helpen u graag met praktische tips, een extra controle van uw aanvraag, of met het (opnieuw) indienen van uw eerdere aanvraag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement