SLIM-regeling voor mkb’s: uitslag door loting

 

Op vrijdag 8 mei maakte het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat het subsidieplafond van 15 miljoen euro voor het eerste aanvraagtijdvak van de SLIM-regeling voor mkb’s overschreden dreigde te worden. Van overschrijding is sprake als alle volledige aanvragen goedgekeurd zouden worden. Vandaar dat door loting de volgorde van afhandeling is vastgesteld.

SLIM-regeling of niet?

Uit de notariële loting blijkt dat er in het eerste aanvraagtijdvak in totaal 2.117 aanvragen voor SLIM-regeling door individuele mkb’s zijn ingediend. Onvolledige aanvragen – aanvragen waarbij bijvoorbeeld verplichte bijlagen of handtekeningen ontbraken – zijn achteraan de lijst geplaatst. De minimale subsidie die kon worden aangevraagd was 3.000 euro, de maximale subsidie 24.999 euro. Een eenvoudige rekensom leert dus dat het gemiddelde aangevraagde subsidiebedrag ongeveer 14.000 euro bedraagt. Onze ervaring is dat het gemiddelde aangevraagde subsidiebedrag eerder 20.000 euro is.

Het subsidieplafond voor dit eerste aanvraagtijdvak is 15 miljoen euro. Bij een gemiddelde van 20.000 euro per aanvraag kan de minister dus 750 aanvragen honoreren. De verwachting is echter ook dat sommige aanvragen worden ingetrokken, na een inhoudelijke behandeling toch niet subsidiabel blijken te zijn of om een andere reden niet doorgaan. Daarom kan het zijn dat aanvragen die een relatief hoog nummer hebben – ergens tussen de 750 en 900? – toch in aanmerking komen voor subsidie.

Aanvragen met een volgnummer hoger dan 900 zullen naar verwachting alleen voor subsidie in aanmerking komen als het gemiddelde aangevraagde subsidiebedrag (veel) lager ligt dan 20.000 euro of er substantieel veel aanvragen om verschillende reden niet worden goedgekeurd. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten niet subsidiabel zijn.

Proces na loting SLIM-regeling en herindiening

Het tweede aanvraagtijdvak in het kalenderjaar 2020 voor individuele mkb’s loopt van 1 september tot en met 30 september. In dit aanvraagtijdvak is het subsidieplafond 14,5 miljoen euro. Rekening houdend met hetzelfde gemiddelde van 20.000 euro subsidie per aanvraag kan de minister ongeveer 725 aanvragen honoreren. De verwachting is dat veel aanvragers, die vanwege de overschrijding van het subsidieplafond in het eerste aanvraagtijdvak een afwijzing hebben gekregen, in dit tweede aanvraagtijdvak opnieuw een aanvraag gaan indienen. De subsidieregeling staat dat ook toe.

Aanvragers wier aanvraag in dit eerste aanvraagtijdvak wel in behandeling wordt genomen, kunnen een beschikking tot subsidieverlening verwachten of een brief met het verzoek om de aanvraag aan te vullen. In dit laatste geval betekent dit dat de Dienst Uitvoering van Beleid niet genoeg informatie heeft om de aanvraag inhoudelijk te beoordelen. In sommige gevallen krijgen aanvragers een ‘voornemen tot afwijzing’, een gemotiveerde aankondiging van het afwijzen van de aanvraag. Dit hoeft nog niet een definitieve afwijzing te zijn. Neem contact met ons op als u een vragenbrief ontvangt of een ‘voornemen tot afwijzing’.

Meer weten?

Heeft u een vragenbrief ontvangen, een ‘voornemen tot afwijzing’ of heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement