Smart Industry: doet Nederland wel genoeg voor productiesector?

Doet de Nederlandse overheid wel genoeg om de productiesector in Nederland te stimuleren? Deze belangrijke vraag bleef in de lucht hangen tijdens een discussie over de rol van technologie bij kwaliteitscontrole in de Smart Industrie. Op uitnodiging van PNO Consultants discussieerden een aantal Nederlandse High Tech bedrijven onlangs over beschikbare technologieën, het gebruik hiervan door de Nederlandse maakindustrie en waar het in de markt op dit moment nog aan ontbreekt.

Nederland krachtig innovatieland

De deelnemers kwamen tot belangrijke conclusies. Zo kwam uit de kennissessie naar voren dat Nederland een ruim aanbod aan leveranciers van Smart Industry-technologie heeft. Ook de innovatiekracht van de maakindustrie werd aangehaald als belangrijke factor in de transitie naar slimmere productieomgevingen. Nederland biedt dan ook volop potentie voor verdere innovaties in het kader van slimme productieomgevingen.

Uitdagingen: Smart Industry nog steeds een hype?

Toch werden er ook enkele kanttekeningen geplaatst. Volgens de deelnemers wordt Smart Industry door veel productiebedrijven nog steeds gezien als een hype. Het begrip wordt veelal op strategisch niveau besproken, maar de aansluiting met en implicaties voor de mensen op de productievloer krijgen vaak te weinig aandacht. Verder gaven de aanwezigen aan dat bestaande succesverhalen vaak een zeer specifieke toepassing hebben en moeilijk naar andere omgevingen te kopiëren zijn. Een algemene conclusie uit de kennissessie is dat productiebedrijven het lastig vinden om in te schatten wat Smart Industry voor hen inhoudt en wat de toegevoegde waarde ervan is.

Rol van de Nederlandse overheid: wordt productie wel genoeg gefaciliteerd?

Naast deze uitdagingen heerste er bij de aanwezigen echter ook consensus over de rol van de Nederlandse overheid. Er werd geopperd dat het huidige innovatiebeleid succesvol is op het gebied van kennisontwikkeling, maar dat de Nederlandse samenleving hier te weinig van profiteert. Innovatie vindt weliswaar plaats in de vorm van allerlei nieuwe producten die in ons land worden ontwikkeld, maar de daadwerkelijke productie van deze innovaties wordt vaak verplaatst naar het – goedkopere – buitenland. Dit heeft directe gevolgen voor de Nederlandse werkgelegenheid en voor de Nederlandse economie.

Uw mening: welke rol moet de overheid op het gebied van Smart Industry volgens u vervullen?

PNO ziet het belang van de Nederlandse productie voor onze samenleving. Maar wij zijn ook benieuwd naar uw mening. Daarom stellen wij u hieronder graag drie korte vragen over dit onderwerp. Met de uitkomsten van deze enquête zullen we het onderwerp bij diverse overheidsinstanties aankaarten.

    1. Voelt de Nederlandse productiesector zich aangesproken door de Smart Industry agenda vanuit het Topsectorenbeleid?
    JaNeeWeet niet

    2. Wat ziet u als de grootste uitdaging in het ‘smart maken’ van productieprocessen?

    3. Biedt naar uw mening de overheid voldoende ondersteuning voor de Nederlandse productiesector?
    JaNeeWeet niet