Subsidie voor publiek-private samenwerking in de LS&H

Voor onderzoeksprojecten waarin minimaal één ondernemer en één publieke onderzoeksorganisatie samenwerken kan weer PPS-toeslag worden aangevraagd. Start uw samenwerkingsproject voor 17 oktober? Vraag de PPS-toeslag dan nu aan.

Hoogte R&D-investering van het bedrijf bepaalt hoogte van de subsidie

De PPS-toeslag is beschikbaar voor samenwerkingsverbanden, waarbij sprake is van ten minste één ondernemer en één publieke onderzoeksorganisatie. Doel van deze PPS-toeslag is het stimuleren van privaat-publieke samenwerking. De hoogte van de R&D-investeringen van het bedrijf (de private partij) bepaalt de hoogte van de subsidie. De PPS-toeslag bedraagt 20% van dat investeringsbedrag. Belangrijk is wel dat de private partij niet al het intellectuele eigendom van deze samenwerking opeist. Contractonderzoek valt dus niet onder de PPS-toeslag.

Voorwaarden om een aanvraag te kunnen indienen

Om een aanvraag te kunnen indienen gelden de volgende voorwaarden:

  • het moet gaan om een hoogwaardig onderzoeksproject, binnen een publiek-privaat LSH samenwerkingsverband;
  • het project wordt uitgevoerd voor gezamenlijke rekening en risico, en alle consortiumpartners dragen inhoudelijk bij aan het project, zowel ‘in kind’ als ‘in cash’;
  • het project moet een private cash bijdrage hebben van minimaal 10.000 euro;
  • naast een eventuele in cash-bijdrage moeten alle consortiumpartners in kind bijdragen. Dit betekent bijvoorbeeld dat alle consortiumpartners loonkosten maken;
  • het onderzoek sluit aan bij de LSH Kennis en Innovatie Agenda 2018-2021 en is van kwalitatief hoog niveau.

Tijdig beginnen erg belangrijk

Met de twee deadlines van 5 maart en 17 oktober 2018 is het van belang uw PPS-toeslag op tijd aan te vragen. Aangezien de PPS-toeslag alleen kan worden aangevraagd voor projecten waarvan de startdatum in de toekomst ligt, is het noodzakelijk om projecten die voor 17 oktober 2018 starten nu al aan te vragen. Voor deze aanvragen is de deadline 5 maart 2018.

Bent u van plan een onderzoeksproject te starten dat past binnen de kaders van de PPS-toeslag, en heeft u hier hulp bij nodig? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag met de aanvraag of met het zoeken naar andere mogelijkheden.