Subsidie voor taaltrainingen voor werknemers

Tel mee met Taal (TMMT) is een interessante subsidieregeling voor werkgevers die de taalvaardigheid van hun personeel willen verbeteren. Op dit moment is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen. Maar wacht niet te lang, want ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Tot 50.000 euro subsidie via ‘Tel mee met Taal’

Het doel van de subsidieregeling Tel mee met Taal is het is het ondersteunen en stimuleren van initiatieven om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. De regeling kent diverse onderdelen. In dit artikel behandelen we de te subsidiëren activiteiten door werkgevers. U als werkgever weet dat een beperkte kennis van het Nederlands het functioneren van werknemers behoorlijk kan belemmeren. Om het taalniveau van deze werknemers te verbeteren is er de subsidieregeling Tel mee met Taal. De subsidie is bedoeld voor het volgen van taalcursussen Nederlands.

Het opleidingstraject, dat geen inburgeringscursus of een onderdeel daarvan is, moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • wordt aan een groep van minimaal vijftien werknemers gegeven;
  • is bestemd voor eigen personeel met een lage Nederlandse taalvaardigheid;
  • is gericht op het verbeteren van de Nederlandse taalbeheersing op de werkvloer;
  • is gericht op de taalvaardigheid die de werknemer beheerst op het referentieniveau 2F of lager en wordt verzorgd door een opleider.

Het gaat hier dus om trainingen die uw personeel beter leren communiceren. Dat is vooral: beter leren lezen, schrijven, luisteren en spreken in de Nederlandse taal. De taaltraining moet plaatsvinden in het jaar 2018 en mag maximaal twaalf maanden duren. De subsidie vergoedt tweederde van de opleidingskosten en kan oplopen tot 50.000 euro per werkgever, maar maximaal 1500 euro per opleidingstraject per deelnemer.

Welke werkgevers komen in aanmerking?

De ‘Tel Mee Met Taal‘ subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers. Een werkgever is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid waarbij werknemers in dienstbetrekking werkzaam zijn. De rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten komen echter niet in aanmerking. De subsidie is vooral interessant voor werkgevers die relatief veel medewerkers in dienst hebben met een slechte Nederlandse taalvaardigheid (bijvoorbeeld laag- of ongeschoold personeel, of van buitenlandse afkomst).

Meer weten?

De aanvraagronde is op 1 januari van start gegaan en staat open tot 30 juni. Maar wacht niet te lang want subsidies worden toegekend op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Wilt u hulp van PNO bij een aanvraagtraject? Of heeft u andere vragen over de TMMT-subsidie? Neem dan contact op met uw PNO-consultant.