In de pijplijn: subsidie voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Heeft u plannen voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? De Rijksoverheid bereidt momenteel de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voor. Sectoren en partners praten mee via een internetconsultatie. Verwacht wordt dat de nieuwe subsidieregeling komend najaar van start gaat.

340 miljoen voor verduurzamingsmaatregelen

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, bibliotheken, overheidsgebouwen en rijksmonumenten, is van belang om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom stelt het kabinet 525 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Het leeuwendeel daarvan, 340 miljoen euro, is bestemd voor een nieuwe subsidieregeling: de Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Belangrijkste doel van deze regeling is het stimuleren van eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. Dit moet leiden tot een verbetering van de energieprestatie en een vermindering van de CO2-uitstoot.

Ook voor energieadvies

Dankzij de nieuwe regeling krijgt de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed een belangrijke impuls. De verwachting is dat binnen de regeling diverse soorten kosten in aanmerking komen voor subsidie. Denk aan de aanschafkosten van de verduurzamingsmaatregelen, maar ook aan de kosten voor het laten opstellen van een energieadvies, een duurzaam monumentenadvies of – na afloop – een energielabel. Volgens de berichten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal de regeling van start gaan in het najaar van 2022 en dan nog twee jaar geopend blijven.

Meedenken over de conceptregeling

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de nieuwe subsidieregeling op in overleg met de sectoren en partners. Dit gebeurt momenteel via een internetconsultatie, die nog duurt tot en met 29 april. Partijen kunnen op deze manier hun reactie geven op het conceptwetsvoorstel voor de regeling, bijvoorbeeld als het gaat om de voorwaarden, doelgroep en lijst van subsidiabele maatregelen. Het ministerie neemt alle reacties in overweging en kan naar aanleiding daarvan aanpassingen doorvoeren in de regelingstekst.

Belangstelling?

Bent u eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Bijvoorbeeld een schoolgebouw, ziekenhuis, gezondheidscentrum, bibliotheek of buurthuis? Of een rijksmonument, maar dan wel zonder woonfunctie? Denkt u erover om verduurzamingsmaatregelen te treffen en zoekt u naar financieringsmogelijkheden? De consultants van PNO adviseren u graag. Neem contact op via telefoon 088-838 13 81 of stuur een bericht:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement