Subsidie voor versterken van omgevingsveiligheid

Sommige bedrijven moeten extra alert zijn op de veiligheid van hun bedrijfsomgeving. Bijvoorbeeld omdat ze werken met gevaarlijke chemische stoffen of risicovolle processen. De subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid voor het verbeteren van de omgevingsveiligheid kreeg onlangs een grote update. De regeling heeft nu een ruimere doelgroep, extra thema’s en meer subsidiemogelijkheden.

Doelgroep nu ruimer dan alleen BRZO-sector

De eerdere subsidieregeling gold alleen voor de zogeheten BRZO-sector: bedrijven met industriële activiteiten met gevaarlijke (chemische) stoffen, die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Met ingang van april is de subsidiedoelgroep verruimd naar:

  • bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen (nu ook buiten de BRZO-sector)
  • bedrijven die werken met ‘risicovolle processen’.

Door de verruiming is ook de naam van de subsidieregeling gewijzigd: de aanduiding BRZO is vervallen en de regeling heet nu ‘Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten’​ (of kort: SVO).

Risicovolle processen

Ook bij het nieuwe onderdeel ‘risicovolle processen’ gaat het nog steeds om de (potentiële) veiligheidsrisico’s voor de omgeving. Als risicovol gelden hier vooral processen waarbij wordt gewerkt met hoge temperaturen en hoge drukken. Dit is interessant voor bedrijven waarbij dergelijke processen onderdeel van de bedrijfsvoering zijn (ook als zij niet werken met gevaarlijke stoffen).

Subsidie gericht op samenwerking

De Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid is gericht op samenwerking. De subsidies zijn bedoeld voor samenwerkingsprojecten en kunnen oplopen tot 500.000 euro per project. Het gaat daarbij om projecten gericht op gezamenlijke procesinnovaties, opleidingen en milieustudies (rondom omgevingsveiligheid). Een samenwerkingsverband moet bestaan uit (minstens twee) ondernemingen, bijvoorbeeld uit dezelfde branche of keten, of gevestigd op dezelfde locatie. Ook andere partijen kunnen zich aansluiten bij zo’n samenwerkingsverband (met name overheden, veiligheidsregio’s en omgevingsdiensten). Brancheorganisaties kunnen wel zelfstandig subsidie aanvragen: voor hen is samenwerking dus niet vereist.

Ook subsidie voor individuele mkb’s

De vernieuwde regeling bevat nu ook een subsidiemogelijkheid voor individuele mkb’s. Het gaat dan om een subsidie voor het inwinnen van een ‘extern advies’, ter verbetering van de interne veiligheidscultuur/veiligheidsborging van het bedrijf. Een externe consultant moet het advies opstellen. De subsidie vergoedt 50% van de kosten en maximaal 5.000 euro.

Meer weten over de subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid?

Werkt uw bedrijf met gevaarlijke chemische stoffen of risicovolle processen? Veilig werken voor uw personeel en uw omgevingsveiligheid zijn dan belangrijke aandachtspunten. De subsidie-experts van PNO helpen u graag daarbij, bijvoorbeeld met een subsidie voor een goed samenwerkingsproject. Bel 088-8381381 of stuur een bericht via het volgende formulier:


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement