Subsidie voor duurzame inzetbaarheidsinterventies

Bent u bekend met termen als DI en LLO? Let dan op de subsidieregeling ‘onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies’. Deze nieuwe regeling start op 23 mei en biedt subsidies voor stevige onderzoeksprojecten van samenwerkingsverbanden met minimaal één onderzoeksinstelling. In dit artikel leest u meer over de subsidiekansen.

Doel en doelgroep van de subsidie

De tijdelijke regeling ‘onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies’ biedt subsidies voor onderzoeksprojecten rondom Duurzame Inzetbaarheid (DI) en Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Het gaat daarbij specifiek om onderzoek gericht op het (verder) ontwikkelen van praktische en wetenschappelijke kennis ter bevordering van:

 • gezond, veilig en vitaal werken;
 • goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
 • een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden; en
 • bewustwording over de eigen regie van werkenden op hun loopbaan.

Alleen samenwerkingsverbanden kunnen deze subsidie aanvragen. Zo’n samenwerkingsverband moet bestaan uit ten minste één onderzoeksinstelling, aangevuld met één of meer werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, O&O-fondsen, brancheorganisaties, bedrijven of organisaties.

Welke projecten vallen onder de subsidie?

De subsidie kan aangevraagd worden voor twee soorten onderzoeksprojecten:

 • De kleinere onderzoeksprojecten – projecttype A – richten zich op het ontwikkelen, uitvoeren en onderzoeken van experimenten die inzicht moeten opleveren in de effectiviteit van interventies, werkwijzen of methodieken voor het stimuleren van Duurzame Inzetbaarheid. Het gaat hier dus om interventies, werkwijzen of methodieken die nog niet (wetenschappelijk) beschreven zijn. De subsidie voor dit type projecten ligt tussen 150.000 en 1 miljoen euro per project. Een project moet een looptijd hebben tussen de 12 en 24 maanden.
 • De grotere onderzoeksprojecten – projecttype B – richten zich juist op het breder toepasbaar maken van praktijk- of wetenschappelijke kennis via het implementeren van (reeds bestaande) interventies, werkwijzen of methodieken. Ook richten deze projecten zich op het door middel van onderzoek bepalen van succesfactoren. De subsidie ligt tussen de 1 miljoen en 4 miljoen euro per project. Een project moet een looptijd hebben tussen de 2 en 4 jaar.

Aanvraagtermijnen en beschikbaar budget

De nieuwe subsidieregeling heeft een tijdelijk karakter en krijgt twee (korte) aanvraagrondes. De eerste aanvraagronde loopt van 23 mei tot en met 24 juni 2022. De tweede ronde volgt pas in 2024 (het aanvraagtijdvak daarvoor wordt later bekend gemaakt).
Alleen de beste projecten ontvangen subsidie. Als er meer dan 15 aanvragen binnenkomen voor een van de twee typen onderzoeksprojecten worden alle ontvangen aanvragen eerst in tranches verdeeld (op volgorde van binnenkomst) en vervolgens beoordeeld. Het subsidiebudget voor beide openstellingen bedraagt respectievelijk 3 miljoen euro (voor projecttype A) en 12 miljoen euro (voor projecttype B).

Belangstelling?

Bent u actief betrokken bij onderzoek op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid of een Leven Lang Ontwikkelen, bijvoorbeeld als onderzoeksinstelling, O&O-fonds of brancheorganisatie? En wilt u meer weten over deze subsidie? Leg uw vraag gerust voor aan onze experts. Zij vertellen u graag meer. Zij hebben veel ervaring met dit soort trajecten. Zo kunnen zij helpen bij het formeren van een goed consortium of bij het opstellen van een subsidieaanvraag met optimale slaagkansen. Bel 088-838 13 81 of stuur ons uw bericht via het contactformulier hieronder:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement