Subsidievouchers voor klimaatinnovaties in gebouwde omgeving

Binnen het operationeel programma Kansen voor West II komt 800.000 euro subsidie beschikbaar voor innovatieprojecten op het gebied van klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. Gezocht wordt naar innovaties op het gebied van wateroverlast, droogte en hittestress. De vouchers kunnen worden ingezet voor ondersteuning door experts, faciliteiten, events en netwerken van de TU Delft en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE).

Innovaties testen en dichter naar de markt brengen

De vouchers kunnen worden ingezet voor ondersteuning bij innovaties op het gebied van wateroverlast, droogte en hittestress. Deze ondersteuning sluit aan op het programma VPdelta+, een publiek-private samenwerking onder leiding van de TU Delft. Dit programma zet in op de (door)ontwikkeling van nieuwe klimaatadaptieve oplossingen door onder meer het faciliteren van onderzoek, het bijeenbrengen van de juiste partijen en het ondersteunen van ondernemers bij hun innovatieactiviteiten. Dit moet ondernemers in staat stellen om (met hulp van de TU Delft) hun innovaties te testen en een stap dichter bij de markt te brengen, en opschalingsmogelijkheden in de openbare ruimte te verkennen en te realiseren.

Twee soorten vouchers

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van twee soorten vouchers:

 • de ontwikkelingsvoucher, die is bedoeld om:
  • de technische haalbaarheid en marktpotentie van de innovatie te toetsen
  • de innovatie in een proeftuin te testen en valideren
  • matchmaking met en vroegtijdige feedback van potentiële eindgebruikers en klanten te realiseren door middel van bijvoorbeeld events, demonstraties en delegaties
  • training te volgen en coaching te krijgen op het gebied van de ontwikkeling van de onderneming.
 • de opschalingsvoucher, bedoeld om:
  • samenwerking met (publieke) partijen in de regio te vormen om opschaling in de openbare ruimte mogelijk te maken
  • een innovatie in de praktijk (buiten de proeftuin) op te schalen
  • training te volgen en coaching te krijgen voor het doorgroeien van de onderneming, inclusief ondersteuning bij het ontwikkelen van businesscases en projectplannen.

De ontwikkelingsvoucher vergoedt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal 50.000 euro, de opschalingsvoucher vergoedt 100% tot maximaal 100.000 euro. Voor de subsidiabele kosten moeten ondernemers een factuur van de TU Delft kunnen overleggen.

Aanvragen tot en met 30 juni 2023

De uiterste datum voor het aanvragen van de vouchers is 30 juni 2023. Gelet op het subsidiebudget van 800.000 euro is het aan te bevelen niet te lang te wachten met het aanvragen van een voucher. Vanzelfsprekend kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Neem voor meer informatie of vragen over de vouchers contact met ons op via 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement